Gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân heeft woensdagmorgen het startsein gegeven voor de sloop van de gebouwen aan de Houtkolk in Dokkum. WMR uit Rinsumageest sloopt alle voornamelijk leegstaande gebouwen tussen de Rondweg en het gebouw van VBB. Op deze plek worden in totaal vier woongebouwen van vijf tot zeven verdiepingen met in totaal 77 koop- en huurappartementen gebouwd. De plannen worden gerealiseerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bouwbedrijf Visser, Schregardus, Adema Architecten, woningcorporatie Thús Wonen, Loft Ruimtelijke Ontwikkeling en de gemeente Dongeradeel.

Investering van miljoen euro
Eind december 2014 is een intentieovereenkomst gesloten tussen enkele grondeigenaren in het gebied Houtkolk, gemeente Dongeradeel en Thús Wonen. De partijen hebben zich uitgesproken om de mogelijke herontwikkeling van het gebied Houtkolk op haalbaarheid te gaan onderzoeken. De partijen die gaan ontwikkelen, investeren samen met overheden ook fors in nieuwe infrastructuur, sloop en bodemsanering. Het gaat om een totaalinvestering van meer dan een miljoen euro. De gemeente is bereid met toegekende ISV-subsidies van de provincie nieuwe openbare infrastructuur aan te leggen.


Groenstrook
De Houtkolk komt met de plannen noordelijker te liggen en de oever langs de Elfstedenvaarroute – nu een van de lelijkste plekjes langs de route – op deze plek omgevormd tot een openbaar pad in een groene oeverzone. De Houtkolk wordt een rustige woonstraat en is in de nieuwe opzet niet langer rechtstreeks verbonden met de rondweg. Volgens planning start in de loop van 2017 de sloop en bodemsanering. Daarna volgt de bouw. Geïnteresseerden voor de appartementen kunnen zich al melden bij makelaardij Roos.