Dalton Dokkum
Dalton Dokkum zet een volgende stap in de vernieuwing van het onderwijsaanbod. De Spaanse taal wordt onderdeel van het lessenpakket van de middelbare school. In de visie én drive om vooruit te (blijven) zien naar wat de leerling nodig heeft, voegt Dalton Dokkum met ingang van komend cursusjaar Spaans toe aan haar lessenpakket. Deze taal speelt mondiaal een zeer belangrijke rol. Spaans is de op drie na meest gesproken taal ter wereld en de op een na meest internationale taal (na Engels).

Vanaf de zomer wordt op Dalton Dokkum vanaf klas twee voor de leerlingen van de vmbo-t-leerlingen Spaans een keuzevak en voor de havoleerlingen een verplicht vak.  Binnen nu en een paar jaar verdwijnt het vak Frans van de lessentabel. ,,De belangstelling voor het Frans loopt hard terug”, weet directeur Sipke Saakstra. Duits laten sneuvelen ten faveure van Spaans was volgens de directeur geen optie. Integendeel. ,,We hebben in deze streek economisch veel belang bij Duits”, wijst Saakstra naar de grote betekenis van deze taal voor de horeca en het toerisme.