Als alles meezit krijgt netwerkziekenhuis Sionsberg in Dokkum in het eerste kwartaal van 2021 weer een laagcomplexe spoedpost. Dat werd bekend gemaakt tijdens een digitale bijeenkomst voor de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân. De gemeenteraad werd over de innovatieve spoedzorg van Sionsberg geinformeerd door Igor Tulevski en Melvin Mac Gillavry van Sionsberg, Steven Hofenk van De Friesland, Burgemeester Johannes Kramer en wethouder Jouke Douwe de Vries.

70% is laagcomplexe zorg
In 2016 kwamen er 10.480 mensen uit de regio Dokkum terecht bij een Spoedeisende Hulp. De leeftijdsgroepen 20-44 jaar (2333), 45-64 jaar (2403) en 75 jaar en ouder (2207) kwamen ongeveer even vaak op de SEH terecht. Bij ongeveer 70% van het totaal aantal mensen die op de Spoedeisende Hulp terecht kwamen ging het om laagcomplexe zorg. “Het gaat dan om kleine sportletsels, een klein breuk, een wond die gehecht moet worden of iemand die buikpijn heeft maar verder niet erg ziek is”, vertelde Mac Gillavry tijdens de digitale informatiebijeenkomst. “Die mensen denken wij goed denken te bedienen in een setting die niet direct een volledige Spoedeisende Hulp nodig heeft”.


Dagelijks van 8 tot 23.00 uur
Het team dat in Sionsberg beschikbaar is, zal tussen acht uur ‘s ochtends en elf uur ‘s avonds beschikbaar zijn. De huisartsen zijn daarbij de belangrijkste schakel. Zij krijgen in de spoedpost ondersteuning door snelle diagnostiek, röntgenonderzoeken en laboratoriumonderzoek. Met daarbij ondersteuning van een verpleegkundige en de mogelijkheid voor een teleconsult met een SEH-arts. De zorgverleners worden ondersteund met IT-oplossingen en vooraf ingerichte zorgpaden. Dit maakt de zorg te plannen en zorgt voor een doorlooptijd van maximaal een uur. De patiënt vult deels zelf zijn eigen administratie in.

Minimaal drie jaar
Zorgverzekeraar De Friesland staat achter de plannen van Sionsberg voor uitbreiding van de laagcomplexe spoedzorg en steunt financieel in ieder geval de komende drie jaar. Steven Hofenk, directeur De Friesland: “In de eerste fase kan de uitbreiding van de zorg in Noordoost-Friesland waarschijnlijk financieel niet uit voor de zorgaanbieders. Wij steunen in die fase vanuit de gedachte dat het op termijn wel duurzaam wordt. De Friesland gaat daarnaast de komende periode samen met Sionsberg in gesprek met andere zorgaanbieders in de regio zodat deze zorguitbreiding ook door hen wordt gesteund.”

Snel geholpen
Door gezamenlijk een oude belofte waar te maken wordt laagcomplexe spoedzorg weer dichtbij huis toegankelijk voor de bevolking van Noardeast-Fryslân. Sionsberg innoveert spoedzorg door slimme techniek in te zetten waarmee de zorg goed kan worden gepland en daarmee worden wachttijden en onnodige medische onderzoeken voorkomen.Door deze innovatieve spoedpost wil de Sionsberg de traditionele Spoedeisende Hulpen in andere ziekenhuizen ook ontlasten. Patiënten kunnen sneller worden geholpen en de zorg blijft daardoor ook betaalbaar.