Sionsberg in Dokkum is stapsgewijs weer toegankelijk voor reguliere zorgvragen. Dit gebeurt veilig en volgens de huidige richtlijnen van het RIVM. Patiënten kunnen net zoals anders naar Sionsberg worden doorverwezen door de huisarts.

Patiënten die al op de wachtlijst staan worden opgeroepen op basis van medische urgentie. Waar mogelijk wordt ook nog gebruik gemaakt van telefonische consulten. Per patiënt bepaalt de specialist welke afspraak er gemaakt kan worden.