Dokkum
In het kader van het kunstproject van de Centrale As wordt nabij Dokkum een stuk van een Bolwerk
gerealiseerd. Nabij de nieuwe rotonde in de Lauwersseewei ter hoogte van de Rondweg-Zuidoost komt een soort Bastion dat het begin of eindpunt van de Centrale As markeert en als visitekaartje van Dokkum dient. Het ontwerp van landschapsarchitect Eric Overdiep gaat uit van een bastion dat zes meter hoog is en dat als rustplek voor wandelaars en fietsers kan worden gebruikt.

Binnen het project It Nije Bolwurk heeft de gemeente als lange termijnvisie het plan om een brede zone rondom de stad te realiseren waar een nieuw bolwerk met water en grond gestalte zou moeten krijgen.
It Nije Bolwurk is een plan voor een nieuwe samenhangende stadsrandzone met een duidelijk gezicht naar buiten en een variatie aan groene functies en woonmilieus. Was voor het oude bolwerk de verdediging tegen bedreigingen van buiten de inzet, voor It Nije Bolwurk is de inzet om de stad open te breken en de stadsrand en het omringende landschap toegankelijk te maken. De drager van het plan werd gevormd door een “rondje Dokkum” (een fiets-, voet- en ruiterpad) met op diverse plaatsen uitzichtpunten (bastions).


De realisatie van het bastion is een van de afspraken die tussen de provincie Fryslân en de gemeente Dongeradeel zijn gemaakt in het kader van de Centrale As. Met de komst van de Centrale As zijn er op diverse plaatsen langs de weg aanpassingen nodig om te zorgen voor een goede ontsluiting van het verkeer. Dit geldt ook voor de oostkant van Dokkum. Zo komt er een rotonde die het huidige kruispunt Rondweg Zuidoost en Stroobossertrekweg vervangt en een nieuwe fietsbrug over het Dokkumer Grootdiep.

Afbeeldingen: Eric Overdiep