DOKKUM – Afgelopen zondag, 26 januari, werd in de Grote- of Martinuskerk in Dokkum, een veel gevraagde prekenbundel over het boek Openbaring aangeboden.

In de laatste twee maanden van 2018 hield ds. Hans Oosterhoff een serie preken over het Bijbelboek Openbaring. Kerkgangers van de Grote – of Sint Martinuskerk stelden deze preken zeer op prijs. Het laatste Bijbelboek, met voor veel bijbellezers vol met ontoegankelijke beelden, werd voor hen toegankelijk gemaakt en kwam in inspirerend geloofsperspectief. Ds.Oosterhoff werd verzocht de preken op schrift uit te brengen, opdat ze konden worden nagelezen. Na enig herhaald verzoek was hij hiertoe bereid.


Tijdens de dienst van 26 januari is in een kort moment de bundel aangeboden door Ruurd Gjaltema, voorzitter van de Grote Kerkcommissie. Voor de prijs van € 9,- is de bundel verkrijgbaar in het Martinushuis van Grote Kerk.

Edwin Monsma