Tijdens de vergadering van de Wijkraad Dokkum woensdagavond werden de plannen voor molenerf Dokkum gepresenteerd. Warner Banga en Karel Jongsma hebben de plannen al een tijdje vertelden de aanwezigen over de inhoud van de plannen en toonden enkele 3D simulaties van de herbouw van de standerdmolen op de bolwerken. Tot 1760 stond op de Hanspoortdwinger op de bolwerken de standerdmolen De Eekhoorn. Bij een eventuele herbouw is de molen de enige standerdmolen in Friesland en heeft Dokkum een rij van drie molens op de stadswallen van Dokkum.

De plannen voor molenerf Dokkum gaan verder dan alleen de herbouw van de molen. Een speeltuintje, een klein amfitheater en een speelse waterpartij behoort mede tot de hernieuwde inrichting van deze dwinger. Het plan sluit daardoor goed aan bij stadsinrichting, toerismebevordering, herstel culturele stadshistorie, en het participeren in culturele hoofdstad. Er wordt op de achtergrond eerst gewerkt aan de herbouw van een klein model. Naar verwachting wordt deze in 2016 gepresenteerd.


Afbeeldingen: Adema Architecten