Aan de westelijke rand van Dokkum, tussen de Birdaarderstraatweg en de Dokkumer Ee in Dokkum zijn plannen voor het nieuw bouwen van 25 woningen. De buurt is inmiddels over de plannen geïnformeerd en de website van het project dat de naam Stads Dock heeft gekregen is inmiddels te vinden op: www.stads-dock.nl. Op de website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden om woonwensen door te geven en door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden te worden voor dit veelbelovende project. Afgelopen week hadden de bewoners van de Woudhorne en appartementencomplex de Claerkamp de primeur: tijdens de vergadering van de wijkraad is dit plan voor het eerst gepresenteerd.

De Myrabelocatie is al langer in beeld als mogelijke locatie voor woningbouw. Al in 2013 werd de locatie in het ontwerpbestemmingsplan Dokkum West aangemerkt als locatie voor woningbouw. Aanvankelijk waren er 50 woningen op het terrein gepland, maar door bezwaren vanuit de provincie Fryslân werd dat teruggebracht tot de helft. Op dit moment wordt hard samengewerkt met de gemeente Noardeast-Fryslân aan de voorbereidingen.


Projectontwikkelaar Zwanenburg projecten inventariseert nu eerst met de belangstellenden welk type woningen op de nieuwe locatie komen. Na de zomer worden de woningen verkocht en als alles volgens de globale planning verloopt kan er in het voorjaar van 2020 worden gestart met de bouw van de nieuwe woningen. De plek aan de staandemast-route, met wijds uitzicht op landerijen kan vermoedelijk op veel belangstelling rekenen.