Oudste Stadsraadhuis van Dokkum
In het bijzijn van burgemeester Johannes Kramer en hoofdbode Simon Vellema werd uitleg gegeven over de historie van bestuurlijk Dokkum vanaf de 16e eeuw en de bijzondere bestemming van het noordelijke Artisante-pand aan de Hoogstraat 2. In dit pand, enkele jaren terug nog in gebruik als de Wereldwinkel Dokkum, was namelijk vóór 1590 het oudste ‘stadsraethuijs’ van Dokkum gevestigd.

In opdracht van de familie Pranger doen Warner B. Banga en Piet de Haan, leden van de Historische Vereniging Nooroost-Friesland, onderzoek naar de geschiedenis van de panden van Artisante. Uit dit onderzoek bleek dat het Artisante-pand aan de Hoogstraat 2 een zo bijzondere bestemming had. Zo bijzonder dat besloten werd om de burgemeester en de hoofdbode hiervan officieel op de hoogte te stellen. Bekend was dat er halverwege de Hoogstraat – waar nu de Hema staat – een ‘old raadhuys’ gevestigd was en dat men in 1610 naar het Stadhuis op de Zijl verhuisde. Door historisch onderzoek is komen vast te staan dat er vóór 1590 door de raad vergaderd werd in het pand van Artisante.


De ‘presiderende burgemeester’ van Noardeast-Fryslân Johannes Kramer werd tijdens de wandeling begeleid door twee ‘gesworen tonnedragers’, die in het verleden naast de functie van bierdragers ook ordehandhavers en gemeentedienders waren; een soort voorlopers van de huidige gemeentebode.  Hoofdbode Simon Vellema droeg met trots de oudste bodebus van Dokkum op zijn borst, in 1840 gemaakt door een zilversmid J. Kramer. Na een korte wandeling door de stad werd het gezelschap in het Artisante-pand ontvangen door Ido Pranger, waarna Piet de Haan uitleg gaf over de historie van het gebouw.

De Haan en Banga werken aan een boek over de geschiedenis van de twee panden dat later dit jaar zal verschijnen. Tot die tijd wordt u op online stadskrant in-dokkum.nl maandelijks geïnformeerd in de rubriek ‘Artisante an de Syl’ met elke keer een ander historisch aspect van deze bijzondere locatie.