Het college van B&W wil in Dokkum een groot parkeerterrein realiseren in het Harddraverspark, op het huidige trainingsveld van VV Dokkum. Voor de aanleg van deze landschappelijke parkeervoorziening “De Harddraver” is door Advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV inmiddels een indicatief ontwerp gemaakt. De extra parkeerplaatsen zijn nodig door met de herinrichting van de Markt in verband met de komst van de IJsfontein. In totaal is voor dat plan in combinatie het opknappen van “De Harddraver” een investeringskrediet van € 2,91 miljoen nodig. Het college wil voor mei 2018 de grote parkeerplaats gerealiseerd hebben, maar is afhankelijk van de gemeenteraad. Die moet het krediet beschikbaar stellen.

IJsfontein
Zonder herinrichting van Markt/Waddenkloosterhof kan de geplande IJsfontein binnen het programma Culturele Hoofdstad 2018 niet gerealiseerd worden. Het dak van het gemeentehuis aan de Koningstraat is inmiddels in beeld als locatie voor de plaatsing van zonnepanelen als duurzame energievoorziening van de IJsfontein. De IJsfontein heeft als aanjager voor plannen voor de Markt gediend. De fontein komt dan ook in het midden van de Markt te staan, met daarom heen bomen en groen. Op de Markt worden verder de contouren van de voormalige Abdijkerk zichtbaar gemaakt. Naast het plaatsen van de IJsfontein in het midden van de Markt, vallen er nog een aantal zaken op in het ontwerp. De trappen en de grote witte beelden in de hoek van de Markt verdwijnen, naar aanleiding van alle negatieve reacties die bij de gemeente binnenkwamen. Lees ook: Nieuwe Markt en IJsfontein: overwegende positieve reacties


Parkeren
Voor een proef voor openbaar parkeren in de parkeergarage onder het nieuwbouwdeel van het gemeentehuis op vrijdagavonden en op zaterdag overdag wordt met de buurt afstemming gezocht. Hiernaast wordt ingezet op het nemen van een aantal tijdelijke maatregelen in de binnenstad: parkeerterrein “Achtzaligheden” gedurende de werkzaamheden op de Markt tijdelijk tot blauwe zone om te vormen en op korte termijn nader onderzoek te doen naar mogelijkheden voor de parkeergarage onder de nieuwbouw van het gemeentehuis. Van de huidige 64 parkeerplaatsen op de Markt blijven er in het nieuwe ontwerp dertig over; de compensatie daarvoor wordt gevonden in het nieuwe, grote parkeerterrein aan de Harddraver.