De nieuwbouw van sociaal werk-/leerbedrijf NEF op industrieterrein Betterwird ligt op schema. Eind oktober werd het hoogste punt van de bouw al bereikt en naar alle verwachting is het gebouw eind juli klaar zodat vanaf eind augustus de verhuizing een feit is. “Het gaat nu echt snel”, vertelt directeur Jan Knol.

Circulaire inrichting
“Alles wat goed is gaat mee”, legt Jan Knol uit over de inrichting van het nieuwe gebouw. “Zo komen bijvoorbeeld de tafels en stoelen van de Omrin Estafette Recycle Boulevard uit Leeuwarden en wordt dit meubilair door onze medewerkers opgepimt en geschilderd in kleuren volgens een bepaald kleurenpallet. Dit meubilair staat eigenlijk voor onze mensen: we zijn allemaal verschillend, allemaal uniek, maar met elkaar zijn we één. Dit komt ook weer terug in de verschillende kantoorruimtes: elke ruimte krijgt een eigen uitgekozen kleur op de wanden. We willen geen doorsnee kantoor worden, we zijn immers een uniek bedrijf. Dat komt ook terug in onze slogan ‘Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon’, dat moet onze identiteit uitstralen. Daarnaast brengt dat meedenken van alle medewerkers ook een bepaalde betrokkenheid met zich mee.”


Huiskamer van NEF
De plannen voor de nieuwbouw waren vlak voor de coronapandemie rond. In eerste instantie stonden er daarom ook allerlei samenkomsten rondom de nieuwbouw op het programma. “Dit wordt het pand van de medewerkers, die wil je hier zoveel mogelijk bij betrekken. Nu proberen we dat wel met het maken van filmpjes, maar dat is toch anders. Toch leeft het wel heel erg onder iedereen. Iedereen heeft er zin in! Alles is straks nieuw en dat kan ook veel spanningen voor de medewerkers meebrengen. De grootste verandering zal straks zijn dat, met uitzondering van de ontwikkel-/werkafdeling in Kollum, alles op één locatie is, waardoor er meer reuring in het gebouw zal zijn.” Jan Knol legt uit dat het re-integratiecentrum – wat nu in Kollum zit – straks ook naar de Hendoweg verhuist, waardoor nog meer mensen over de vloer komen. “De lijntjes worden korter, we kunnen kennis beter bundelen waardoor het voor opdrachtgevers en medewerkers helder is: er is één loket. Daardoor kunnen we nóg meer partijen met elkaar verbinden. Het wordt een mooie en grote uitdaging dat al die mensen zich hier gaan thuisvoelen. We willen hier echt de huiskamer van NEF creëren.”

Nieuwe kansen en mogelijkheden
In het nieuwe gebouw is een moderniseringsslag gemaakt waardoor nieuwe dingen mogelijk worden. Zo is de keuken voorzien van de nieuwste snufjes. “Daarom willen we op het gebied van gezondheid ook meer gaan doen. Door bijvoorbeeld workshops te geven. Hoe kun je gezond eten koken? Of de hospitality naar een hoger niveau tillen. Dit nieuwe pand biedt veel betere aansluiting met het bedrijfsleven, wat weer mooi bij een van onze pijlers ‘verbinding met de regio’ past. Deze nieuwbouw biedt veel nieuwe kansen. Ik hoop dat het vooral overzichtelijker wordt nu alles bij elkaar komt”, aldus Jan Knol.

Duurzaamheid bij NEF
Jan Knol is tevreden over de samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma. “We lopen op schema en we blijven binnen budget. Daarnaast is BGDD een voorloper wat duurzaam bouwen betreft. Die duurzaamheid vinden wij heel belangrijk binnen NEF. Wij waren destijds het honderdste lid van ‘Circulair Friesland’ en we vinden het heel belangrijk een bijdrage hieraan te leveren. Hoe gaan we bewust om met deze aarde en hoe kunnen wij als NEF hieraan ons steentje bijdragen. Niet alleen bij de bouw van ons nieuwe pand maar bijvoorbeeld ook met onze elektrische taxibusjes of in de verpakkingen die wij leveren. Daar hebben we ook steeds beter overleg over met de opdrachtgevers. Bovendien geloven we in onze voorbeeldfunctie richting de medewerkers, dat de mensen dit thuis ook oppakken.”

Toekomst oude NEF-gebouw
Na de verhuizing van NEF naar de Hendoweg, komt het oude gebouw – eigendom van NEF –  aan de Holwerderweg leeg te staan. “We hebben inmiddels een idee voor een nieuwe invulling”, verklapt Jan Knol. “Wat ik er op dit moment over kwijt kan is dat ik een droom heb met de toekomst van NEF. Ik zou nog wel veel meer diversiteit qua werkzaamheden uit willen voeren. En dan denk ik meer aan het échte ambacht als de schilder of in het staal. Op dit moment zijn we ideeën aan het uitwerken voor het neerzetten van een stadswerkplaats. Een plek waar we mensen nog meer samen kunnen laten komen. We doen onszelf hier in Noord-Nederland wel eens wat te kort. Als je ziet wat hier leeft qua ondernemerschap, qua ambitie, qua arbeidsethos… Daar mogen we best heel trots op zijn! Ik zou daar wel veel meer in willen verbinden. Dat we een broedplaats van nieuw talent creëren. Dat wij dat dan als NEF gaan faciliteren, wij zijn geen expert in opleiden, wel in coachen en begeleiden. Inmiddels is dit binnen NEF een gedeelde droom. Maar eerst de focus op de verhuizing!”, aldus de enthousiaste Jan Knol.