De raad van toezicht van Bibliotheken Noord Fryslân (BNF) heeft sinds 1 januari 2019 een nieuw lid. Peter van den Broek volgt Corrie van Noort op, die na 8 jaar afscheid neemt. Bibliotheken Noord Fryslân zocht een lid voor de raad van toezicht met hart voor marketing en communicatie.

Raad van toezicht
De raad van toezicht van Bibliotheken Noord Fryslân houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De raad van toezicht van Bibliotheken Noord Fryslân bestaat vanaf nu uit: Jitse Kingma (voorzitter), Leontine Bijleveld (vice-voorzitter), Raud Dijkstra, Rachel van den Hoogen en Peter van den Broek.


Werk en ervaring Peter van den Broek
Peter van den Broek woont in Grou en is eigenaar van MerkMakers waar hij werkt als MerkCoach en is hij mede-eigenaar van LinkedGolf, een online netwerk voor de ondernemende golfer. Over zijn passie voor de bibliotheek zegt Peter van den Broek het volgende: “Een aantal jaren geleden heb ik een opdracht gedaan voor de Bibliotheek wat resulteerde in een aantal prachtige video’s. Daarnaast heb ik de organisatie ondersteund in de marketingcommunicatie tijdens een bezuinigingsoperatie. Op deze manier heb ik de wereld van de Bibliotheek goed leren kennen. Mijn passie voor de Bibliotheek kan ik nu opnieuw inzetten als lid van de raad van toezicht.”