De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân kreeg donderdagavond de verschillende parkeerscenario’s gepresenteerd voor oplossingen voor het parkeren aan de Noordzijde van Dokkum. Bureau Twa Architecten presenteerde met een filmpje de voorkeursvariant. Daarin is een voetgangersbrug vanaf het Panwurk naar de Bolwerken opgenomen en verder is het nieuwe parkerterrein half verdiept aangelegd. Deze half verdiepte variant kost naar schatting in totaal zo’n €3,6 miljoen euro.

Onderzoek
De verschillende opties werden uitgewerkt vanwege de mogelijke sloop van ‘t Panwurk en de wens om de naastgelegen supermarkt om het parkeerterrein uit te breiden. Bij de begroting van de gemeente Dongeradeel in 2017 werd ingestemd met het onderzoek ter grootte van 100.000 euro. In mei 2018 werd het rapport ‘Verkenning Noordelijke Stadsentree Dokkum’ aan het college van de gemeente Dongeradeel gepresenteerd. Het college besloot toen akkoord te gaan met een mogelijke sloop van ‘t Panwurk voor realisatie en met de aanleg van de nieuwe voetgangersbrug, op voorwaarde dat de gemeenteraad akkoord gaat.


Extra bezoekers?
Het zou volgens de gemeente kunnen dat Dokkum jaarlijks 90.000 tot 165.000 extra bezoekers in de binnenstad mag verwelkomen, die voor 1 tot 3 miljoen extra omzet bij de lokale middenstand zorgen. Waar die cijfers precies op gebaseerd zijn werd donderdagavond niet duidelijk. De parkeergarage wordt nu ook al veel gebruikt en kent op bijvoorbeeld zaterdagen een bezetting van 95%.

Andere mening
De gemeente en de Jumbo hadden lange tijd een verschil van mening over de locatie. Wat de supermarkteigenaar betreft, was een oplossing met maaiveld parkeren ook een optie, waarbij het parkeren allemaal op hetzelfde niveau bleef. Zowel de gemeente als de Rijksdienst Cultureel erfgoed (RCE) hadden een andere mening. Vanwege de bijzondere plek bij historische bebouwing en gracht worden daarom hoge eisen aan het ontwerp gesteld. Grondeigenaar Hoge Dennen is in principe bereid om de gronden aan de gemeente te verkopen om het nieuwe Panwurk mogelijk te maken. Voor het tot daadwerkelijke realisatie kan komen, met eerst het college van Burgemeester en Wethouders met een voorkeursvariant instemmen. De gemeenteraad moet vervolgens het geld voor de aanpak van de Noordkant van Dokkum nog beschikbaar stellen.


De schets is te zien aan het eind van dit filmpje

Deel dit bericht: