carbidlocaties in Dokkum
Op de laatste dag van 2019 wordt op minder locaties met carbid geschoten ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal locaties halveerde en alleen de Harddraversdijk en op de carpoolplaats werd nog met melkbussen geknald. Vorig jaar waren er nog vier locaties. Op de Zuiderschans (foto hierboven, van vorig jaar) en aan de van Kleffenstraat werd geen carbid meer afgestoken. Eerder werd ook nog op de Hogedijken geschoten, maar die locatie was vorig jaar ook al niet meer in gebruik.

Veilig carbidschieten
De Wie is de BOCK-campagne is gericht op veilig carbidschieten. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid Knaller. Dit is de persoon binnen de groep die aandacht heeft voor de veiligheid bij en rondom de traditie van carbidschieten. Tientallen gemeenten in Noord-Nederland, waar het carbidschieten een traditie is, doen mee aan de voorlichtingscampagne. Deelnemende ploegen kregen onder andere oorbeschermers uitgereikt.