De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân is donderdagavond akkoord gegaan met de plannen voor het Harddraverspark en Tolhuispark in Dokkum vastgesteld. Ook voor een veelbesproken brug in de plannen was een meerderheid. Met 17 stemmen tegen en 12 voor werd een amendement om de brug uit de plannen de schrappen verworpen. Wethouder Esther Hanemaaijer komt nu voor 1 juli een overzicht met prioriteiten in de beide plannen, zodat duidelijk is waar als eerste de schop de grond in kan: “Ik heb echt even de tijd nodig om goed in beeld te brengen wat we eerst gaan doen en later aanpakken. Waar ik kan, zal ik zo snel mogelijk de schop in de grond zetten.”

Gedragen plan
Alle betrokken partijen hadden doormiddel van enkele brieven al laten weten dat ze achter de plannen van de gemeente kunnen staan. Zo lag er een brief waarin VV Dokkum, Kaatsvereniging Oostergo, Tennisclub Dokkum, Camping & Haven Recreatie Dokkum, Wijkraad Fûgellân, Bewoners Eelaan, Schapedijkje zich positief over de plannen in het Harddraverspark uitspraken. Recente gesprekken tussen gemeente, korfbalvereniging De Granaet, Be Quick Dokkum, Hockey Club Dokkum en Tennisclub Dokkum hebben geleid tot een nieuw schetsontwerp voor de inrichting van het Tolhuispark.


Investering: €9,1 miljoen
De kosten van de ontwikkelrichting worden geraamd op in totaal € 5,56 miljoen (excl. btw) voor het Harddraverspark en € 3,582 miljoen (excl. btw) voor het Tolhuispark inclusief de verplaatsing van de tennis. De totale gevraagde investeringsomvang bedraagt daarmee € 9,142 miljoen euro, dit is inclusief de gevraagde € 474.000 voor verdere planuitwerking en voorbereiding. De gemeente kan dit onder andere betalen uit de opbrengst van de verkoop van de ENECO-aandelen.  Tijdens de digitale bijeenkomst was een meerderheid van de raad positief over het raadsvoorstel om bijna een half miljoen aan voorbereidingskosten beschikbaar te stellen. Daarmee lijkt na een jarenlange discussie eindelijk schot te komen in de ontwikkeling van de beide parken in Dokkum.

Harddraverspark 
De gemeente gaat nu het Harddraverspark ontwikkelen van sportpark naar recreatief stadspark. Dat is de ontwikkelrichting die voor alle betrokken partijen het meeste perspectief biedt en die aan de gestelde eisen en kaders voldoet. Een aantrekkelijk stadspark met een mix van toeristisch-recreatieve voorzieningen in combinatie met sportvoorzieningen in de vorm van voetbal en kaatsen. Een parkachtige structuur met een parkleane, groen en biodiversiteit. In het plan is ruimte voor de camping en de voetbal- en kaatsvereniging.