Zaterdagmiddag werd voor de laatste keer een korfbalwedstrijd gespeeld in sporthal de Trimmer in Dokkum. Vanaf 1 januari is de sporthal gesloten en maakt onder andere korfbalvereniging De Granaet gebruik van het nieuwe sportcentrum Tolhuispark en de bijbehorende gloednieuwe sporthal. De Trimmer wordt gesloopt. Voor onder andere korfballers en volleyballers een historisch moment, omdat ze soms al hun leven lang van dezelfde sporthal gebruik maken. Met name de houten vloer roept bij menigeen warme herinneringen op. Van de vloer wordt mogelijk nog een tafel gemaakt die een plekje krijgt in de nieuwe locatie.

Afgeschreven
In 1967 werd de hal in het Harddraverspark neergezet en de hal is niet alleen financieel, maar ook technisch afgeschreven. Jaren terug vertrok de basketbalvereniging uit de hal omdat de bond verder spelen in de oude hal verbood. De gymnastiek- en turnvereniging vertrok uit de hal nadat het een eigen locatie had gerealiseerd. Naast korfbalvereniging De Granaet en verschillende volleybalverenigingen, maakte ook het onderwijs nog gebruik van de hal. Ook vanuit het onderwijs werd er bij de gemeente op aangedrongen om de hal te vervangen. Leerlingen waren veel tijd kwijt met het fietsen van en naar de gymlocatie. Omdat de hal niet geluidsdicht in tweeën kon worden opgedeeld, was het voor leraren ook lastig tegelijkertijd lesgeven. Dat de sporthal verouderd was, bleek ook wel uit het enorme energieverbruik. De gemeente Dongeradeel was in 2013 aan gasverbruik voor de sporthal €31.415,- kwijt en aan elektra €22.639,-.


Sportcentrum
Donderdag 7 juli besloot de gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen van €4.556.130 voor de realisatie van het sportcentrum Tolhuispark in Dokkum. Op grond van het advies van de gunningscommissie besloot het college voorlopig de opdracht tot ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie van het sportcentrum aan de combinatie Optisport/Bouwgroep Dijkstra Draisma te gunnen. In de aanbesteding voor het nieuwe sportcentrum Tolhuispark is uitgegaan van een geïntegreerde overeenkomst waarin de ontwerp-, ontwikkel-, realisatie en exploitatiefase inclusief onderhoud van het project als één opdracht worden aanbesteed. Het project heeft betrekking op het ontwerpen, realiseren, onderhouden en exploiteren van een sportcentrum, door nieuwbouw te realiseren aan het bestaande zwembad met horecaruimte. De nieuwbouw bestaat uit een sporthal ( 24 x 44 m¹) en een verenigingsruimte.