2016kollumerveerhuis
Wie deze week Dokkum binnenkwam via de Woudpoort kon het niet missen; het Kollumer Veerhuis aan de Keppelstraat in de stad staat in de groene steigers. De gevel van het pand wordt namelijk opgeknapt. In 1963 kreeg de Vereniging Hendrick de Keyser het pand in eigendom. Niet veel later, in 1967, werd het Veerhuis door hen gerestaureerd. Het Rijksmonument wordt nog steeds door deze vereniging verhuurd. De opknapbeurt van het Rijksmonument volgt op die van een ander monumentaal pand, het voormalige brugwachtershuis. Dit pand werd vorig jaar helemaal opgeknapt.

Het Kollumer Veerhuis met de gemetselde trapgevel is waarschijnlijk halverwege de 17e eeuw gebouwd. Het huis lag aan de rand van de oude binnenstad vlak bij de vroegere Woudpoort en de stadswal. Het was het eerste pand wat zichtbaar was bij het binnengaan van Dokkum. Tot 1832 was het een woonhuis onder meer van Jan Lolkes Suiderbaan, een advocaat bij het Hof van Friesland. In het pand zijn nog resten van het interieur uit de 18e eeuw bewaard gebleven. Daarna kreeg het pand de functie van herberg en koffiehuis. Vanwege de gunstige ligging bij de aanlegsteigers voor de trekschuiten naar ander Friese plaatsen maakten met name de passagiers van deze schepen gebruik van het veerhuis. De kamer heeft een gereconstrueerde schouw en een bedstedewand afkomstig uit een ander huis. Op de verdieping zijn oude bedsteden en een houten schouw uit omstreeks 1750 bewaard.