Kinderburgemeester Marije Adema is gevraagd aan te blijven als kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân tot juli 2021. Het afgelopen jaar is voor de kinderburgemeester heel anders verlopen dan verwacht. Vanwege corona werd een groot deel van de evenementen en bijeenkomsten waaraan een kinderburgemeester normaalgesproken deelneemt afgelast.

Zoektocht naar nieuwe kinderburgemeester uitgesteld
Eind juni werden alle basisscholen in de gemeente aangeschreven met de aankondiging dat de gemeente Noardeast-Fryslân op zoek zou gaan naar een nieuwe kinderburgemeester. De verkiezing zou worden georganiseerd op woensdag 4 november a.s. in het gemeentehuis te Kollum en de installatie van de kinderburgemeester in de gemeenteraadsvergadering op donderdag 5 november. In de laatste alinea van de brief werd al enig voorbehoud gemaakt in verband met het coronavirus. Vanwege de onzekerheden omtrent de ontwikkeling van het virus kwam de gemeente tot de conclusie dat het wellicht beter is de verkiezing van kinderburgemeester II voorlopig uit te stellen tot juni 2021.


Verlenging termijn Marije Adema
Kinderburgemeester Marije Adema, de eerste kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân, is gevraagd aan te blijven als kinderburgemeester tot juli 2021. De gemeente Noardeast-Fryslân hoopt dat de omstandigheden verbeteren en dat de kinderburgemeester gedurende deze periode aan de activiteiten en evenementen die wél georganiseerd kunnen worden, haar medewerking kan verlenen. Over deze verlening is overleg geweest met de buddy van de kinderburgemeester, mevrouw Reitma – Hazelhoff, en burgemeester Johannes Kramer. De basisscholen zijn inmddels ook op de hoogte gesteld van het uitstel en de gemeenteraad zal binnenkort worden gevraagd deze verlenging door een raadsbesluit te bekrachtigen.