Stichting 754 is begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe muziektheaterproductie in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Na de succesvolle producties over Bonifatius (2012 en 2014) en Titus Brandsma (2019) heeft de stichting dit keer gekozen voor ds. Balthasar Bekker (1634-1698). Het stuk krijgt de naam BALTHASAR.

Balthasar
Stichting 754 gaat in 2022 verandering brengen in het ontbreken van bekendheid voor de figuur Balthasar Bekker. Het stuk wordt geschreven door de gerenommeerde toneelschrijver Bouke Oldenhof, die vorig jaar ook het stuk over Titus Brandsma heeft geschreven. Samen met producent Sjoek Nutma is hij al enige tijd bezig met de voorbereiding van BALTHASAR. Stichtingsvoorzitter Rudolf Boersma: ,,Net als Titus en Bonifatius was Balthasar Bekker in zijn tijd een bevlogen man die veel bereikt heeft. Het wordt tijd dat we in zijn geboortestreek daar meer bekendheid aan geven.’’


Foto van het monument in Metslawier aan de Balthasar Bekkerstrjitte: Johanna Kommerie