In het Tolhuispark in Dokkum is inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een park met sportvoorzieningen voor de inwoners van Dokkum en de brede regio. De start van de daadwerkelijke verbouwing wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2023.

Open karakter en veel groen
Het uitgangspunt van het ontwerp is dat het Tolhuispark zijn open karakter behoudt: het park wordt een open terrein dat voor wandelaars en fietsers vrij toegankelijk is. Bovendien zal er worden gewerkt met veel groen. De raad heeft eerder aangegeven dat biodiversiteit en het terugplanten van bomen en bosplantsoen een belangrijk onderdeel is bij het tot stand komen van het park. Dit geldt niet alleen voor de aanleg van de sportvelden, maar ook voor de infrastructuur en de waterpartijen in het gebied.

Tennisclub naar Tolhuispark
Tennisclub Dokkum is al sinds 1968 gevestigd in het Harddraverspark, maar verhuist tijdens de verbouwing naar het Tolhuispark. Er zullen daar zes tennisbanen en twee padelbanen worden aangelegd. Het nieuwe clubhuis voor TC Dokkum wordt door Architect Dorenbos uit Giekerk ontworpen en zal energieneutraal zijn. De tennisvereniging komt bij de voetbal-, korfbal- en hockeyverenigingen te liggen. Dit biedt goede mogelijkheden tot samenwerkingen om zo het sporten te stimuleren.

Vertraging kunstgrasvelden
Voor Korfbalvereniging De Granaet en Hockeyclub Dokkum komen er twee kunstgrasvelden in het Tolhuispark. In eerste instantie werd verwacht dat beide clubs in april 2023 op deze nieuwe velden konden spelen, maar door onvoorziene omstandigheden blijkt dat pas op zijn vroegst in het nieuwe sportseizoen (na de zomervakantie) te kunnen. De Granaet korfbalt vanaf april 2023 echter weer buiten en moet waarschijnlijk uitwijken naar een andere locatie. Op hun eigen veld worden dan werkzaamheden verricht ten behoeve van de aanleg van het hockeyveld. De gemeente gaat op zoek naar een geschikte locatie.

Plattegrond uitvoeringsontwerp Tolhuispark

Plattegrond kunstgrasvelden

Illustraties zijn van Dorenbos Architecten