De gespecialiseerde peutergroep De Putters die vorige week aan de Hantumerweg in Dokkum haar deuren opende, hoeft bij de start eerst slechts één peuter op te vangen. De peutergroep is er voor kinderen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van ontwikkeling en/of gedrag. Het jongentje – dat met de taxibus wordt gebracht – krijgt dus de volledige aandacht van de twee gespecialiseerde medewerkers. Er is overigens wel zicht op uitbreiding van de ‘groep’ met peuters die wordt opgevangen.

Twee peutergroepen in een gebouw
Het peuterlokaal is ondergebracht in de Twine, een school voor speciaal basisonderwijs. De nieuwe peutergroep is door het bestuur van de school (stichting Arlanta), Wille en gemeente Noardeast-Fryslân op gezet. Wethouder Jouke Douwe de Vries mocht woensdag het peuterlokaal openen. In hetzelfde gebouw is overigens ook een reguliere peuteropvang, de Krûpelhintsjes aanwezig. De peuterleidsters van deze naastgelegen opvang waren bij de feestelijke opening overigens niet uitgenodigd. Volgens een communicatiemedewerker van de gemeente is dat de wijten aan de verantwoordelijke stichting, waarvan een bestuurder wel aanwezig was.

De gespecialiseerde peutergroep is ook een bezuiniging
In een persbericht van de gemeente over de opening van het initiatief van de gemeente, SBO de Twine en Wille laat de gemeente weten te willen ‘samenwerken aan maximale ontwikkelkansen voor kinderen in Noardeast-Fryslân’.  “It bart no noch faak dat bern út harren eigen fertroude omjouwing helle wurde om op in oar plak help en stipe te krijen. Wylst bygelyks de juf of master dy ‘t it bern alle dagen sjocht, faak folle bettere oplossingen hat.” vertelt wethouder Jouke Douwe de Vries.

In werkelijkheid is de nieuwe peutergroep ook een poging van de gemeente om te bezuinigen. Voor de doelgroep waar het om gaat is de gemeente nu vele duizenden euro’s meer per peuter kwijt aan Jeugdhulp Friesland, omdat deze kinderen nu een plekje hebben bij De Bernebrege aan de Parklaan in Dokkum. Dat wordt in de nieuwe situatie een stuk goedkoper, al omschrijft de Vries dat als: “Op dizze wize binne der minder trochferwizings nei djoere spesjalistyske soarch nedich, dêr binne wy wis fan.”