Gemeente Noardeast-Fryslân gaat binnenkort een locatiescan uitvoeren naar de mogelijke locaties voor een permanent asielzoekerscentrum (azc) voor maximaal 250 personen in Dokkum. Dat bleek uit de gemeenteraadsvergadering van donderdag 1 februari. Het besluit voor de locatiescan werd aangenomen met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

Locatiescans en uiteindelijk besluit
Voor de locatiescan gaat de gemeente op zoek naar maximaal drie geschikte locaties in Dokkum. Daarbij worden zowel leegstaande panden als andere beschikbare grond in kaart gebracht. Voor elke geschikte locatie wordt vervolgens een inwonersavond in de omgeving georganiseerd. Mochten de signalen positief zijn tijdens deze avonden, dan besluit de gemeenteraad in maart of april 2024 over de vestiging van de opvanglocatie in de stad.

In de locatiescan was er in eerste instantie (naast de bijeenkomst met bewoners) ook nog een apart draagvlakonderzoek gepland specifiek voor de wijk. Maar het CDA diende tijdens de vergadering een amendement in om dat onderzoek te schrappen, omdat ze het onnodig vonden. Er is immers de afgelopen maanden al een draagvlakonderzoek in de hele gemeente gedaan. Dit amendement werd aangenomen.

Raad nog steeds verdeeld
De mening in de raad van Noardeast-Fryslân bleef donderdag verdeeld. Hoewel de meerderheid positief staat tegenover de opvang van 250 vluchtelingen, doet het onderwerp nog steeds veel stof opwaaien. In januari bleek namelijk dat 60% van de inwoners van Noardeast-Fryslân tegen de komst van een nieuw azc is en onder geen enkele omstandigheid positief tegenover dit besluit zou staan.

FNP stemde tegen de locatiescan en de komst van een azc, net als Gemeentebelangen, BVNL en VVD. Partijen S!N, CDA, PvdA en ChristenUnie stemden voor. De fracties erkenden dat er momenteel onvoldoende draagvlak in de gemeente is, maar waren van mening dat inwonersavonden draagvlak kunnen creëren. “Wij geloven niet dat een draagvlakonderzoek het gesprek met de burger vervangt,” zei raadslid Lysbeth Vellinga-Zeilstra (ChristenUnie). “Wij willen het draagvlakonderzoek niet gebruiken om voor onze politieke verantwoordelijkheid weg te rennen.”

Spreidingswet vanaf 1 februari werkelijkheid
De politieke verantwoordelijkheid waar Vellinga op doelde is de invoering van de spreidingswet op 1 februari 2024. Volgens deze wet moeten asielzoekers eerlijk verdeeld worden over alle Nederlandse gemeenten. De gemeenten moeten een verplichte bijdrage leveren aan het beschikbaar stellen van de opvangplekken. Hoeveel dat zijn, is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente en hoe rijk ze is. Er moeten in 2025 zo’n 35.000 opvangplekken extra bij komen. In Noardeast-Fryslân betekent dat 234 nieuwe plekken.