Er is zo’n tweehonderdzeventigduizend euro nodig om de vloer van de Bonifatiuskapel te restaureren. Monumentenwacht constateerde tijdens een inspectie betonrot en een te dunne vloer. De vloer is aangelegd tijdens de bouw van de kapel in 1930. Deze constructie voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen waardoor er maar een beperkt aantal bezoekers de kapel kunnen binnentreden. De gemeenteraad Noardeast-Fryslan heeft op 19 oktober besloten vijfendertigduizend euro beschikbaar te stellen voor het herstel van de vloer in de Bonifatiuskapel. “Daar zijn we erg blij mee, inmiddels zeggen ook andere fondsen geld toe. Ik denk dat we het gaan redden. We willen ook zelf nog een actie opzetten om het geld bij elkaar te schrapen,” aldus Roel Cazemier, secretaris Stichting Bonifatiuserfgoed Dokkum.

Wat moet er allemaal gerestaureerd worden?
Monumentenwacht adviseert dat er een staalconstructie onder de vloer wordt aangelegd en dat het betonrot verwijderd wordt. De parochiekerk is nog bezig met het vinden van een aannemer. Wanneer de vloer weer in orde is kunnen er zo’n vijftienhonderd mensen aanwezig zijn in de kapel. “Dit is zo belangrijk want de kapel wordt niet alleen voor de katholieke eredienst gebruikt, maar ook voor toneel- en theatervoorstellingen en andere culturele manifestaties,” legt Cazemier uit.

Het geld zelf ophoesten is niet mogelijk
De restauratie zal zo’n tweehonderdzeventigduizend euro kosten. De Stichting Bonifatiuserfgoed Dokkum is opgericht als steunstichting die de parochie in staat kan stellen om de Bonifatiuskerk, Bonifatiuspark en het Bonifatiuskapel in stand te houden. Ze verzamelen geld in voor de parochie omdat zij dit zelf niet kan veroorloven. “De Bonifatius erfgoederen zijn heel kenmerkend voor Dokkum, dit willen we dan ook goed behouden. Kerken hebben tegenwoordig steeds minder leden, waardoor het onmogelijk is om al dit geld zelf bij elkaar te schrapen. Wij zoeken nu naar andere opties om tot dit bedrag te komen.”

Geld inzamelen
De Stichting Bonifatiuserfgoed Dokkum heeft geld ontvangen van de provincie en het Rijk voor onderhoud van de gehele kapel. Daarnaast diende Bonifatiuserfgoed Dokkum op 19 oktober een subsidieverzoek in bij de gemeenteraad voor zo’nvijfendertigduizend euro, hiermee ging de raad akkoord. “We hebben meerdere fracties benaderd en zij zien het belang van de restauratie in omdat de kapel voor diverse evenementen wordt gebruikt. Daarnaast is het een historisch unieke neoromaanse openluchtkapel, uit de jaren dertig van de vorige eeuw.” De stichting hoopt voor de zomer van 2024 het geld in te zamelen en de restauratie achter de rug te hebben. Zodat onder andere culturele manifestaties zich weer kunnen voortvloeien in de kapel.