Het Geastmer Mar
Natuurgebied Geastmer Mar bij Dokkum, waar op dit moment 1 landgoedwoning gebouwd mag worden, staat sinds enkele dagen te koop. Landgoed’ Geastmer Mar is een zeer bijzondere locatie van 13.97.80 ha. Het terrein is in de jaren ’60 van de vorige eeuw onder landschapsarchitectuur aangelegd. Aan de oever van het meer is het mogelijk om een woning te bouwen. Het geldende bestemmingsplan staat 300 m2 aan bebouwing toe voor hoofd- en bijgebouwen. Het terrein is geschikt voor diverse doeleinden en leent zich ook uitstekend voor ecologisch en zelfvoorzienend bouwen.

Landgoed wonen in ijskast
De plannen voor zes woningen landgoed wonen in de Geastmer Mar in Dokkum lijken daarmee weer in de ijskast te zijn gekomen. De plannen werden in 2016 aangepast zodat er voldoende ruimte voor de natuur in het gebied bleef. Er waren destijds plannen om zes luxe woningen realiseren in het gebied. De rest van het gebied zou aan de gemeente overgedragen worden, zodat het gebied voor iedereen toegankelijk wordt. Ook had de gemeente plannen om een haven voor de recreatievaart te realiseren. Tegelijk met de zes woningen konden er in de Trije Terpen vijf nieuwe kavels aan bevaarbaar worden water aangelegd. Dat plan is met de aangekondigde verkoop van de baan.


Van gesloten landgoed naar park
Aanleiding voor de plannen was niet zozeer concrete belangstelling voor de woningen, maar een uitnodiging van de gemeente aan de eigenaar. In het afgesloten gebied rond de Geastmer Mar mag volgens het geldende bestemmingsplan nog steeds een grote landgoedwoning worden gebouwd, dat liet grondeigenaar Jaap Brouwers – die de 13.97.80 ha in bezit had – weten. Na diverse gesprekken met de gemeente Dongeradeel besloot hij om mee te werken aan de wens van de gemeente om aan de westkant van Dokkum iets te doen. Samen met de provincie Fryslân kwam Dongeradeel tot de plannen.

Funda
Het perceel van 139.747 m² wordt nu te koop aangeboden op Funda.  Bij Hooghiemster taxatie & advies uit Grou kan meer informatie over het perceel worden opgevraagd. De verkoopprijs van het perceel – opgedeeld in vijf kadastrale nummers – is op aanvraag.