Op donderdag 1 november 2018, ’s morgens om tien uur werd de beweegbare fiets- en voetgangersbrug over het Dokkumer Grutdjip, ter hoogte van de Dongeradyk officieel geopend door wethouder Pytsje de Graaf en Harm Beerda, algemeen directeur van aannemer Koninklijke Oosterhof Holman. De nieuwe brug krijgt de naam Hegedysterbrêge en wordt op afstand bediend.

De komst van de Sintrale As vroeg om extra aandacht voor de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers aan de oostzijde van Dokkum. Het aanleggen van de brug is een lang gekoesterde wens van de gemeente Dongeradeel en haar inwoners. Het biedt namelijk de mogelijkheid om de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk in Dokkum zoals in het Gemeentelijk Verkeer – en Vervoer Plan Dongeradeel uit 2011 op te lossen. De gemeente sloot in mei 2015 een deal met de provincie Fryslân over het aanleggen van de brug en andere verkeerstechnische oplossing na de aanleg van De Centrale As.

Fietsers voorrang
Vanwege de komst van de brug is ook de verkeerssituatie op de Dongeradyk aangepast. Voortaan hebben fietsers voorrang op automobilisten. Ondernemers op de Hogedijken zijn blij met de komst van de brug en speelden met diverse reclameacties direct in op de opening. Voor de inwoners van het Fûgellaân komt bijvoorbeeld Albert Heijn Dokkum nu ook op fietsafstand te liggen.