2016openingsionsberg
Vrijdagmiddag werd onder massale belangstelling van genodigden en de pers de officiële opening van Sionsberg in Dokkum verricht. Na diverse toespraken werd dat door een feestelijke en muzikale act. Het voormalige ziekenhuis is weer volop in bedrijf. Alle poliklinieken draaien en het anderhalvelijnscentrum Sûnenz is opgeleverd. Zaterdag is er voor het publiek de gelegenheid om de vernieuwde Sionsberg te komen bekijken. Van 10.00 tot 15.00 uur is de Sionsberg open voor alle belangstellenden. De medewerkers zelf laten zien wat Sionsberg te bieden heeft.

Waar zorg zijn gezicht krijgt
Na het openingswoord van Wim Brons, kreeg Loek Winter van DC klinieken als eerste het woord. “Het is een medisch centrum waar je graag komt”, zei hij over Sionsberg. “Traditionele ziekenhuizen zijn namelijk niet meer haalbaar”, aldus Winter. Hij sprak zijn grote waardering uit voor  de zorgverzekeraar en de Rabobank die de nieuwe Sionsberg ondersteunen. Igor Tulevski: “Een jaar geleden troffen we in Dokkum een stilstaande trein aan. Nu weet de patiënt zijn weg terug te vinden en rijdt de trein weer”. Hij benadrukte zijn visie: de patiënt centraal en innoveren met lef en noemde de nieuwe slogan: waar zorg zijn gezicht krijgt.

Voorkomen is beter dan genezen
Bestuurder Anke Huizenga van Zuidoost Zorg benadrukte de ook de rol van De Friesland zorgverzekeraar. Zij vergeleek de vernieuwde Sionsberg met een gezondheidsmarkt, waar vraag en aanbod samenkomen. Namens De Friesland Zorgverzekeraar nam als eerste Steven Hofenk het woord. De interim-manager legde de nadruk op zelfredzaamheid en samenredzaamheid. “Ook over twintig jaar willen we goede zorg leveren”, aldus Hofenk. Naast de nadruk op voorkomen is beter dan genezen, zal er in Dokkum ook volop worden geëxperimenteerd met nieuwe vormen van zorg.

Geen moord maar doodslag
Voormalig bestuurder van De Friesland Zorgverzekeraar Diana Monissen wilde niet te lang terugkijken op de historie, maar deed dat toch. Ze vergeleek de crisis in Dokkum met het ziekenhuis met de moord op Bonifatius. “Dat was geen moord, maar doodslag”, aldus Monissen. “Het is dus maar net vanuit welk perspectief je kijkt”, zei Monissen en daarmee doelde ze met name op haar eigen zorgverzekeraar. De Friesland zorgverzekeraar kreeg veel kritiek te verduren omdat ze medeverantwoordelijk was voor het faillissement van de Sionsberg. Toch eindigde Monissen positief. “In die strijd was ook de kracht voor de opbouw. Daar waren mensen met visie voor nodig”. Net als de burgemeester deelde ze grote complimenten uit aan de curatoren die het faillissement afhandelden.

Kloppend hart
Burgemeester Marga Waanders kwam als laatste aan het woord. Ze blikte terug op februari 2014 toen de ziekenhuizen in Dokkum en Drachten de samenwerking aan wilden gaan. “Die wens kwam toen niet uit”, aldus Waanders. “We zijn met realisme en nieuw elan aangekomen in maart 2016”. De gemeente Dongeradeel wil een goede partner zijn en blijven van Sionsberg. Waanders verwachtte daarnaast dat er van verdere ontwikkeling van het medisch centrum zeker sprake zal zijn. “Ik vertrouw erop dat Sionsberg weer het kloppend hart van de regio wordt”, aldus Waanders.

2016openingsionsberg1

2016openingsionsberg2

2016openingsionsberg3

2016openingsionsberg4

2016openingsionsberg5

2016openingsionsberg6

2016openingsionsberg7

2016openingsionsberg8

2016openingsionsberg9

2016openingsionsberg91

2016openingsionsberg92

2016openingsionsberg93

2016openingsionsberg94

2016openingsionsberg95

2016openingsionsberg96

2016openingsionsberg97

2016openingsionsberg98

2016openingsionsberg99

2016openingsionsberg991

2016openingsionsberg992