Leerlingen uit Dokkum hadden donderdag een glansrol tijdens de tweede Klimaattop Noord-Nederland. Ze zaten vooraan en beantwoordden de vragen van presentator Harm Edens over de manier waarop zij tegen de energietransitie aankijken. Ruim 1.300 deelnemers –ondernemers, wetenschappers, onderwijsinstellingen, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties bezochtende top om kennis en ervaringen uit te wisselen. In de ruwe ambiance van de Oude Suikerfabriek werden tijdens de tweede Klimaattop Noord-Nederland acht nieuwe afspraken -green deals- getekend.

De Klimaattop Noord NL werd in 2017 voor het eerst gehouden om als ‘energie-regio-met-urgentie’ de ontwikkelingen en initiatieven in het gebied samen te brengen én de regionale inzet op klimaatdoelen verder te brengen. Het evenement is een initiatief van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de kennis- en netwerkorganisatie New Energy Coalition. De energietransitie is aan de orde van de dag in Noord-Nederland. Er is een ongekende dynamiek, in een speelveld dat per week lijkt te veranderen. De impact van de gezamenlijke inspanningen reikt verder dan de regio – nationaal, maar ook internationaal worden de hier ontwikkelde kennis en toepassingen gevolgd en overgenomen. ‘We zien momenteel groeiende samenwerkingen met Noord-West Duitsland en de Scandinavische landen. Ook de recente toekenning door de Europese Unie van Noord-Nederland als eerste Europese waterstofregio geeft het noorden een exportpositie,’ stellen de organisatoren vast.


De nieuwe afspraken  tijdens de Klimaattop Noord NL werden gepresenteerd:
. productie duurzame kerosine – door SkyNRG en Nouryon
. emissievrije mouterij – door Holland Malt, RWE en Groningen Seaports
. waterstof voor walstroom, mobiele stroomvoorziening in zeehavens – door Recoy, ECN/TNO, Groningen Seaports, Port of Den Helder, Eekels, New Energy Coalition, Nedstack, Bredenoord
. SinneWetterstof Oosterwolde – door Alliander, Groenleven, Gemeente Ooststellingwerf, Ecomunitypark Oosterwolde, Holthausengroep, New Energy Coalition
. IVN Jongeren Klimaattop 2020-2024 – door IVN Noord , Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Wetterskip Fryslân, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Noardeast-Fryslân, Gemeente Groningen, Vereniging Circulair Fryslân, SKSG Kinderopvang, Spark the Movement, RSG Wolfsbos Hoogeveen, Dockinga College Dokkum, Praedinius Gymnasium Groningen
. Groen licht voor Groningen Werkt Slim!, duurzaamheidsplatform voor ondernemers in de provincie Groningen – door Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Bedrijvenverenigingen West, Zuidoost, Noordoost, Groningen City Club
. Aanbod elektrische deelauto’s via MobiNoord – door Coöperatie Mobiliteit VanOns, Mobi Nederland, MobyOne, Mijn Domein Deelauto
. Zon Op Alle Daken: samen zonnestroom uit eigen buurt – door ZOAD, Energie VanOn, De Groenste Buurt, Provincie Groningen
. Samenwerking pilot waterstoftrein – door Provincie Groningen, Arriva, Prorail, Alstom, ENGIE