2016centraleasopen
Vrijdagmiddag opende gedeputeerde Sietske Poepjes samen met de betrokken wethouders, genodigden en schoolkinderen de gehele Centrale As. De officiële opening vond plaats op de ovonde bij Quatrebras. Samen met De Kast zongen ongeveer 500 schoolkinderen een lied over de Sintrale As. Vervolgens telden ze af van 10 tot 0 en reden de betrokken aannemers weg. ’s Avonds kon het autoverkeer direct gebruik maken van de nieuwe dubbelbaans autoweg tussen Dokkum en Nijega. Dokkum vierde het feest niet alleen ‘s middags mee, maar profiteert ook de komende jaren volop van de nieuwe verbinding.

Openingsactiviteiten
In aanloop naar de openstelling van de weg waren er verschillende festiviteiten georganiseerd: culturele busreis De pASsant, Iepenloftspul de Dwerskop in het aquaduct, Sport op de As en de 9 kilometer lange Handelsroute. Tienduizenden mensen namen door aan een of meerdere van de activiteiten deel te nemen alvast een kijkje op de nieuwe weg. De Centrale As is bepalend voor de toekomst van de bewoners en ondernemers in Noordoost Fryslân. De nieuwe dubbelbaanse ontsluitingsweg zorgt er voor dat onze regio eindelijk een goede verbinding krijgt op het landelijk wegennet.

Voorstanders
Het project De Centrale As kent een lange geschiedenis. Van de eerste ideeën in 1995 tot de eerste schep in de grond in 2012. Dokkumer ondernemers voerden een stevige lobby voor de weg. De weg kende een aantal fanatieke tegenstanders die volop de aandacht kregen in de media. Een aantal ondernemersverenigingen in Noordoost Fryslân kwam met een website met positieve berichtgeving over De Centrale As onder de naam ‘Vrienden van De Centrale As’.
Tientallen jongeren kwamen ook in actie en kwamen met de actiegroep ‘Gun ons die As’. De voorstanders bleken ook een politieke meerderheid te hebben. In 2014 werd daadwerkelijk met de weg begonnen en na twee-en-een half jaar heeft Dokkum eindelijk de langverwachte verbinding.

Extra festiviteiten
Naast de openingsfestiviteiten die door de provincie werden georganiseerd, vieren de Dokkumers ook een eigen feestje. Aanstaande zondag is het koopzondag in de stad en voor die zondag is onder andere in de regio Drachten volop geadverteerd. Op Facebook wordt door meerdere bedrijven op de opening van de nieuwe weg ingespeeld. Zo viert Electroworld Talsma komend weekend dubbel feest: het tienjarig jubileum van het bedrijf en de opening van De Centrale As.

Nog niet klaar
De werkzaamheden aan de Sintrale As zijn nog niet helemaal klaar. De aannemers gaan bijvoorbeeld nog bezig met de beplanting langs de weg. Tot en met 2019 vinden er werkzaamheden plaats in het gebied om de weg heen. Het gaat hierbij onder andere om de aanleg van fiets- en wandelpaden, landbouwversterking en ontwikkeling van natuur. Ook de herinrichting van de dorpen in het project Kansen in Kernen vindt nog grotendeels plaats in 2017 en 2018. Voor Dokkum maakt het niet uit; sinds vrijdagavond kan er binnen een kwartier van Dokkum naar Nijega worden gereden.