GGD Fryslân opent begin maart twee nieuwe locaties voor vaccineren tegen corona, in Sneek en in de omgeving van Drachten. In beide plaatsen kunnen dan 400 ouderen per dag een vaccinatie krijgen. Later in het voorjaar wil GGD Fryslân toe naar acht locaties, zodat zoveel mogelijk mensen boven de achttien dichtbij huis een prik kunnen halen.

Acht locaties
Tot nu toe is vaccineren door de GGD alleen mogelijk in WTC Expo in Leeuwarden. Vanaf maart komen daar de locaties in Sneek en Drachten bij. Uiteindelijk wil de GGD toe naar acht vaccinatielocaties. Naast Leeuwarden, Drachten en Sneek zijn later in het voorjaar Dokkum, Franeker, Heerenveen, Koudum en Oosterwolde in beeld. De uitbreiding is nodig om alle groepen waar de GGD verantwoordelijk voor is, in hun eigen woonomgeving te kunnen prikken: de mobiele 60-plussers, de groep van 18 tot 60 jaar en een deel van het zorgpersoneel.


Tempo afhankelijk van landelijke vaccinatiestrategie
Het tempo waarin deze locaties er komen, hangt af van wanneer GGD Fryslân vaccins krijgt en in welke hoeveelheden. GGD Fryslân heeft nu vaccin voor 500 prikken per dag. De planning is dat dit stapsgewijs omhoog gaat, afhankelijk van de landelijke vaccinatiestrategie. Van de 650.000 inwoners die Fryslân telt, zitten 338.000 inwoners in de leeftijdsgroep 18 tot 60 jaar.
Daarnaast zijn er 185.000 60-plussers, van wie op voorhand niet bekend is hoeveel van hen gelden als mobiel. Voor de Waddeneilanden werkt de GGD samen met de huisartsen en gemeenten aan een aangepaste strategie. Vanaf volgende maand start het vaccineren van oudere eilandbewoners op de eilanden.