De CDA fractie van Noardeast-Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld over het voornemen van burgemeester Johannes Kramer om de stadsrechten van Dokkum mogelijk in te leveren. De partij heeft met ‘buitengewoon grote ontzetting kennisgenomen van het voornemen van de burgemeester om de Stadsrechten in te leveren.’ Een van de belangrijkste redenen die Kramer noemt in zijn stuk is dat het dorpse karakter van Dokkum door de stadsrechten nu regelmatig ondersneeuwt. “We zijn trots op Dokkum en ook op onze Stadsrechten die al in 1298 zijn toegekend. Het alleen al overwegen deze historische documenten te verkwanselen, verbaasd ons ten zeerste”, zo schrijft de fractie.

Schriftelijke vragen
In een achttal vragen vraagt het CDA in Noardeast-Fryslân zich onder andere af wie formeel bevoegd is tot het inleveren van de Stadsrechten en waar de rechten zich daadwerkelijk bevinden. De fractie wil ook weten waarom de gemeenteraad niet betrokken geweest is bij het ‘onzalige plan’ van de burgemeester. In 1298 kreeg Dokkum als vierde Friese stad stadsrechten, die zorgden voor grote welvaart: wetgeving en rechtspraak, tolrecht, bouw van verdedigingswerken en het marktrecht zorgen ervoor dat Dokkum opbloeit. In een vertrouwelijke memo somt Kramer de mogelijke gevolgen van het inleveren van de rechten op.

Mogelijk naar Den Haag
Burgemeester Johannes Kramer overweegt om de stadsrechten van Dokkum in te leveren. Dat bleek uit een interne memo waarin wordt onderzocht wat de gevolgen zijn als het plan wordt doorgezet. Online stadskrant kreeg de vertrouwelijke memo doorgestuurd van een bezorgde ambtenaar, die verder anoniem wil blijven. Een van de belangrijkste redenen die Kramer noemt in zijn stuk is dat het dorpse karakter van Dokkum door de stadsrechten nu regelmatig ondersneeuwt. Kramer: “Dokkum is op zijn Fries ‘smûk’, mooi, verzorgd en niet te groot. Daarom moeten we het inleveren van de stadsrechten serieus overwegen”, zo schrijft hij in zijn memo. Een van de mogelijkheden zou een officiële overdracht van de stadsrechten kunnen zijn aan de stad Den Haag.