Bouwkavels Trije Terpen
Alle bouwkavels in de nieuwste wijk van Dokkum, de Trije Terpen zijn inmiddels verkocht of in optie uitgegeven. Dat bevestigt de gemeente Noardeast-Fryslân na vragen van deze online stadskrant. Achterin de Trije Terpen zijn nog een aantal kavels onbebouwd, maar de afgelopen weken zijn hier meerdere bouwvergunningen voor afgegeven. Met de derde fase van de Trije Terpen werd in 2017 gestart.

Nog geen nieuw plan
De gemeente Noardeast-Fryslân heeft voor Dokkum overigens nog geen nieuw plan met bouwkavels liggen, zo bevestigt een woordvoerder. Ondanks de grote druk op de bestaande woningmarkt, liggen die plannen nog niet klaar. Een projectontwikkelaar heeft wel een plan ontwikkeld voor 25 woningen binnen het project Stadsdock, waar inmiddels ruimte belangstelling voor is. Tussen de Birdaarderstraatweg en de Dokkumer Ee in Dokkum wordt dit nieuwe plan gerealiseerd.


Afspraken met provincie
Lange tijd was het voor de gemeente moeilijk om bij de provincie toestemming te krijgen voor uitbreiding, maar die is inmiddels geregeld. De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar. In de vorm van een experiment mag de regio tot 2025 zelf aan de slag op de woningmarkt. Voor de gemeente Noardeast-Fryslân is het nu zaak om op korte termijn ook voor Dokkum plannen te maken om de stad verder uit te gaan breiden.

Bouwkavels Trije Terpen

Bouwkavels Trije Terpen