Donderdagmiddag vond in de raadszaal in het oude stadhuis in Dokkum de laatste raadsvergadering plaats van de gemeenteraad van Dongeradeel. Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van de aan raad gelieerde ambtenaren, commissieleden, collegeleden, de kinderburgemeester en raadsleden. Er waren diverse toespraken, onder andere van de commissaris van de Koning Arno Brok. Per 1 januari 2019 fuseert de gemeente Dongeradeel met de gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot gemeente Noardeast-Fryslân. De nieuwe gemeenteraad vergadert in Kollum, de nog te benoemen wethouders komen samen met de burgemeester in Dokkum te werken.

Rechtmatige verkiezingen
De gemeente Dongeradeel was, als grootste gemeente van de drie, verantwoordelijk voor het verkiezingsproces. Daarom onderzocht de raad van Dongeradeel in de raadsvergadering de geloofsbrieven van de benoemde leden. Daarbij werd nagegaan of de benoemden aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoen en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervullen. Vrijdag 23 november 2018 is in een openbare zitting van het hoofdstembureau de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling van de gemeenteraad Noardeast-Fryslân formeel vastgesteld.


Lintje
De heer Martinus Hiemstra (71) uit Ternaard ontving tijdens de vergadering een Koninklijke Onderscheiding. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Hiemstra was raadslid voor het CDA van 2 mei 2002 t/m 14 maart 2006, van 5 december 2008 t/m 27 maart 2009 en van 11 maart 2010 t/m 31 december 2018. De heer Hiemstra kreeg de Koninklijke versierselen uitgereikt door waarnemend burgemeester Magda Berndsen.

raadsvergadering

Deel dit bericht: