Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag, komen er in eerste instantie acht Dokkumers in de nieuwe gemeenteraad. De overige 21 zetels worden door kandidaten uit de dorpen in de nieuwe gemeente ingevuld. Dat aantal kan nog wijzigen op het moment dat er bekend is wie de nieuwe wethouders worden in de gemeente. Vrijdag 23 november 2018 is in een openbare zitting van het hoofdstembureau de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling van de gemeenteraad Noardeast-Fryslân formeel vastgesteld. Naast veel Dokkumers, komen er ook vier kandidaten uit Ferwert en drie uit Kollum. Uit Kollumerzwaag, dat daarna het grootste dorp is, komt slechts 1 kandidaat. De gemeente Noardeast-Fryslân ontstaat per 1 januari 2019 vanuit de herindeling van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. De Dokkumers vergaderen overigens in Kollum, waar de nieuwe raad eerste gevestigd is.

Bekende gezichten
De Dokkumers die in de raad komen, zijn voor het grootste gedeelte bekende gezichten. Huidig CDA-wethouder Esther Hanemaaijer kreeg het overgrote deel van de stemmen: 1165. De kans is groot dat de Dokkumse fulltime wethouder wordt en binnenkort de raad weer verlaat. Het aantal Dokkumers zal dan iets dalen, want haar plek wordt niet opnieuw door een Dokkumer ingenomen. Andere bekende gezichten zijn: Anton van der Aar, VVD, Fedde Breeuwsma FNP, Rebecca Slijver en Jouke Douwe de Vries S!N, die allemaal eerder ook raadslid waren. Dirk Kooistra uit Dokkum is nieuw voor het CDA, Johan Talsma uit Dokkum komt met de Eerste Lokale Partij nieuw in de raad en ook Liesbeth Vellinga-Zeilstra is nieuw namens de ChristenUnie.


Minder dan de helft stemt
In de herindelingsgemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. werden in totaal 35.467 kiesgerechtigden opgeroepen hun stem uit te brengen. In totaal brachten 16.419 mensen hun stem uit. Dat komt neer op een opkomstpercentage van 46,37%. Het CDA kwam met 7 zetels (op basis van 3763 stemmen) als winnaar uit de bus. Verder is de zetelverdeling: FNP 5 (2633 stemmen), ChristenUnie 4 (2062 stemmen), S!N 4 (2188 stemmen), PvdA 3 (1570 stemmen), VVD 3 (1931 stemmen), Waddenpartij geen zetels (257 stemmen), ELP-NEF 1 zetel (947 stemmen) en gemeentebelangen 2 (1068 stemmen). 

Informateur
Theo Joosten is aangewezen als informateur voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Hij is voormalig onderwijsbestuurder en momenteel bestuursvoorzitter van het CDA Fryslân. Hij gaat de komende week samen met de partijen een zo breed mogelijk gedragen raadsakkoord op hoofdlijnen opstellen. In dit raadsakkoord komen de, naar de mening van de raad, belangrijkste onderwerpen waarmee de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân de komende jaren aan de slag moet. Daarnaast gaat hij onderzoeken met welke partijen een coalitie kan worden gevormd. De informateur zal het concept-raadsakkoord en het coalitieverslag aan de nieuwe raadsleden presenteren in een openbare bijeenkomst.

Nadat het advies van de informateur klaar is, start de formatie. Tijdens de formatie worden de wethouders geselecteerd en de portefeuilles verdeeld. De benoeming van de wethouders vindt naar verwachting plaats tijdens de eerste raadsvergadering van Noardeast-Fryslân op woensdag 2 januari 2019.

Totaaluitslag
Klik hier voor meer informatie met de officiële processen-verbaal

Deel dit bericht: