Oscar van OorschotAdvocaat Oscar van Oorschot start vanaf 1 januari 2021 met een kantoor in Dokkum. Op de Zuiderschans – boven beddenspeciaalzaak Meulen & Baarsma – is van Oorschot voortaan enkele malen per week te vinden om ondernemers te helpen met zakelijke problemen namens DBE Dokkum. De rest van de week blijft de advocaat werkzaam voor De Boer & Egberts advocaten in Leeuwarden en dat kantoor is tegelijk ook zijn back-up voor de zaken in Dokkum. Van Oorschot is al met regelmaat bij klanten in Dokkum te vinden: “Ze zijn hier als ondernemers gewoon heel erg actief, dat vind ik erg leuk”.

Drijfveer
Omdat het in zijn huidige werk rustiger werd, keek van Oorschot de afgelopen tijd om zich heen. “Het belangrijkst is dat ik de regio leuk vind, dat ik Dokkum leuk erg vind en dat hier in deze regio geen advocaten zitten”, vertelt hij. “Als je een lijn trekt van Harlingen naar Leeuwarden en dan naar Buitenpost: daarboven zit geen enkele zakelijke advocaat.” Toen de advocaat op Funda de kantoorruimte tegenkwam, was hij direct enthousiast. “Het is gewoon een hele leuke zakelijke plek. We gaan de komende tijd lekker koffie drinken en kijken of we mensen in Dokkum kunnen helpen”.


Zakelijke advocaat
De regio Noardeast-Fryslân kent tot nu toe nog geen advocaat zoals van Oorschot. “Het is een heel groot gebied, maar er zit geen enkele juridische dienstverlener”, vertelt hij. Met ingang van het nieuwe jaar gaat dat veranderen. “Ik help met name ondernemers. Dat zijn alle juridische onderwerpen voor ondernemers. Daarnaast zit ik veel in faillissementen. Ik probeer dus dingen op te lossen voor bedrijven door schuldregelingen aan te gaan”. Zijn stijl is daarbij niet een van brieven schrijven een dure woorden gebruiken. “Nee, geen geachte confrère en dat soort dingen. Gewoon normaal. Dan los je dingen op, dat is veel fijner”, vertelt hij. “Je hebt een leuk leven als je je problemen snel oplost.”

Rechtbank
Wie denkt dat de advocaat dagelijks in de rechtbank te vinden is, heeft het is. Van Oorschot: “Het leven van een advocaat is eigenlijk saai. Iedereen denkt dat het spannend is. Maar vandaag de dag – ik doe dit al 25 jaar – is eigenlijk alles hetzelfde gebleven. Je wordt geleefd door de correspondentie via de mail en de app”. Als hij al een rechtbank van binnen ziet, is dat vaak voor een zogeheten comparitie van partijen. Partijen moeten dan persoonlijk bij de rechter verschijnen om de zaak mondeling toe te lichten. De rechter gebruikt de zitting om zich te laten informeren en om te kijken of partijen er onderling nog kunnen uitkomen. Van Oorschot: “Ook dat wil je graag voor zijn”.

Massaclaims
Van Oorschot haalde de afgelopen jaren meerdere malen de bekendheid door grote massaclaims.
Een massaclaim bestaat uit grote aantallen gedupeerden met dezelfde geleden schade. In Nederland kunnen de claims van alle gedupeerden gebundeld worden en middels een collectieve actie aanhangig gemaakt worden bij de rechter. Dit deed de advocaat onder ander met de VolkswagenAudiclaim, PGB-claim en de Windpark-claim. “Als jij het als mevrouwtje of meneertje tegen de grote NAM moet opnemen, dat ga je nooit redden. Er is veel kritiek op maar ik vind het een goeie manier”, aldus de advocaat.

Curator
Oscar van Oorschot wil ook graag weer curator worden. Een curator wordt door de rechtbank aangewezen op het moment dat een bedrijf failliet gaat. Het is een jurist die is gespecialiseerd in faillissementen. Hij moet ervoor zorgen dat een faillissement goed wordt afgehandeld en dat schuldeisers zoveel mogelijk krijgen wat hen toekomt. In de regio Noardeast-Fryslân is momenteel niemand curator en in dat gat wil de advocaat op termijn ook graag springen. Hij ziet dat het ook in dit vakgebied flink aan het veranderen is. “Vroeg was het altijd ‘beslagleggen, oorlog voeren. Nu komt iedereen er achter dat dit niet de manier is. Daar ben ik gewoon goed in om dan te zeggen: hoe lossen we het op”.

Geen conflicten bevorderen
Van Oorschot is ook heel uitgesproken als het gaat om het type zaken dat vaak de Rijdende Rechter haalt. “Ik heb echt een hekel aan conflict bevorderende advocaten, met echt dreigementen en rotbrieven. Dan ben je bij niet aan het goede adres. Als je mij wilt inhuren om iets kleins groot te maken, dat doe ik gewoon niet meer. Daar kan ik niet achter staan, dat vind ik echt flauwekul.” En met werkgebieden als contractbesprekingen, ondernemingsrecht, problemen met bank & zekerheidsrechten, faillissement en vastgoed is zijn motto een opvallende: “Een gelukkig leven is niet het vieren van je successen, maar het oplossen van je problemen.”

Oscar van Oorschot is te bereiken via: 0654211880 en oscar@dbedokkum.nl.
Meer informatie is ook te vinden op: www.dbedokkum.nl