Op dinsdag 30 mei is gestart met de aanleg van zo’n 10 hectare uitbreiding op bedrijventerrein Betterwird. Als starthandeling zaaiden wethouders Pieter Braaksma (Arbeidspartisipaasje) en Bert Koonstra (Romtlike Ûntwikkeling) met een ouderwetse zaaiviool de vijverrand in met een bloemrijk grasmengsel. “Want wie zaait, die oogst,” aldus Braaksma.

De eerste viool spelen
Betterwird biedt momenteel ruimte aan zo’n drieduizend arbeidsplekken. Maar dat zou in de toekomst op kunnen lopen naar vijfduizend plekken, volgens wethouder Braaksma. “Wij zoeken naar bedrijven die de lokale economie versterken en die graag de uitdaging met ons aangaan om er hier echt iets moois van te maken. In dit gebied willen bedrijven opzetten waarvan men later zegt: ze speelden de eerste viool,” zegt hij, een speelse verwijzing naar het antieke apparaat in zijn hand. In verwachting komen de nieuwe bedrijfskavels in het najaar beschikbaar. Voorafgaand kunnen bedrijven zich ervoor inschrijven. Er zijn inmiddels al tien belangstellenden.

Uitbreiding voor ‘maak-sector’
De uitbreiding van het bedrijventerrein is uitermate geschikt voor de ‘maak-sector’. Daarin horen ook bouw en metaal thuis, waar de regio al sterk in is. Koonstra: “Het mkb is de ruggengraat van onze regionale economie en dat moeten we koesteren. We willen onze ondernemers hier op Betterwird graag betrekken in de mienskip en hun een plekje geven om zichzelf (verder) te kunnen ontwikkelen.”

Klimaat en biodiversiteit als speerpunten
Klimaat en biodiversiteit zijn speerpunten bij de aanleg van het nieuwe terrein. Betrokken ondernemers, Liander, Rabobank en de gemeente kijken samen met een creatieve blik naar deze uitdaging, die uiteraard ook speelt op landelijk niveau. In ieder geval richten de bedrijven zich al op het zo energie-neutraal mogelijk werken. Ook de waterberging wordt grotendeels op natuurlijke wijze geregeld. Langs de nieuwe stadsrand komt bovendien een recreatiepad voor fietsers en voetgangers. Aannemer Folkertsma uit Ginnum voert het werk uit.

Header: Nathanael Scholtens