Buro E. Smits (Dokkum) en Dorenbos Architecten (Gytsjerk) hebben een ontwerp gemaakt voor een zestal woningen en één woon-werklocatie aan de Aalsumerweg in Dokkum. Er is een principeverzoek ingediend bij de gemeente Noardeast-Fryslân. De kavels worden binnenkort via Makelaardij Roos verkocht, waar zich al een aantal serieuze gegadigden hebben gemeld.

Grote percelen
Het plangebied, dat is verdeeld in twee delen, bevindt zich aan de Aalsumerweg in het noorden van Dokkum tussen Rondweg-Noord en het dorp Aalsum en grenst aan de Aalsumervaart. Plangebied 1 biedt in de plannen ruimte voor vijf ruime kavels rond de 2000 vierkante meter per stuk. Op de kavels kunnen ruime woningen komen, waarvan het de bedoeling is dat ze gelijkvloers zijn. Deze woning worden in de plannen omschreven als ‘een bungalow-typologie met elk een eigen layout, en onderlinge samenhang, met een bruto vloeroppervlak van ongeveer 200 vierkante meter’.


Wonen-werken
De plannen voor Plangebied 2 worden opgedeeld in een kavel van ruim 3000 vierkante meter met een woonfunctie en een kavel van bijna 2000 vierkante meter met een wonen-werken-functie (loods plus woning). Bij de plannen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de overige woningen aan de Aalsumerweg en de tegenovergelegen woonwijk waarbij de bestaande groen/bosstructuur zoveel mogelijk intact blijft. In deze wijk ‘Op de Veiling’ is nu ook sprake van combinaties wonen/werken.