De voormalige muziekschool aan de Gedempte Hantumervaart 6 en 8 wordt definitief door de gemeente Dongeradeel verkocht. Het gebouw met ondergrond en bijhorend terrein wordt verkocht bij inschrijving.
De Gemeente Dongeradeel is op zoek naar ondernemende mensen die het vervallen pand willen opknappen. Het pand is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor een woon/zorgfunctie of een woon/bedrijfsfunctie, aldus de gemeente. Het is mogelijk om het pand te bezichtigen op 8 december 2018 van 10:00 uur tot 12:30 uur. Het gebouw wordt op dit moment gebruikt als woonhuis en kerk.

In 2016 heeft gemeente Dongeradeel haar karakteristieke panden in beeld gebracht. In totaal zijn er 500 panden aangewezen. Het doel van de gemeente is om haar bewoners en eigenaren bewust te maken van de bijzondere waarde van hun pand. Zowel de Gedempte Hantumervaart 6 en 8 als de panden in de directe omgeving (Gedempte Hantumervaart 10-28) zijn hierbij aangewezen als karakteristiek. De status van karakteristiek pand maakt het voor de eigenaren gemakkelijker subsidie aan te vragen bij de provincie Fryslân. De buurt klopte in oktober 2017 ook al aan bij de gemeente in verband met het verval van het pand.


Belangstellenden kunnen tot 21 januari 2019 een inschrijving inleveren. De inschrijving moet bestaan uit een ondertekend inschrijvingsformulier met bieding, een uitgewerkt ruimtelijk en onderbouwd plan waarin de geplande invulling van deze locatie is uitgelegd en een financiële onderbouwing van de plannen. Inschrijvers moeten ook rekening houden met het feit dat een deel van de grond vervuild is.

 

 

Deel dit bericht: