De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft een voorbereidingsbudget van € 207.000 beschikbaar gesteld om de voorbereidingen te kunnen treffen voor de uitbreiding van industrietterrein Betterwird in Dokkum. Er is €207.000,- nodig om onderzoek te doen naar bodem, archeologie, geluid/milieu, stikstof/verkeer en de grond. Verder zitten in het budget de kosten die de gemeente intern maakt aan personeel die met het bestemmingsplan bezig is.

Er is een groeiende vraag ontstaan naar bedrijfsgronden in Dokkum(voor zwaardere categorie bedrijven. Nagenoeg alle bedrijfskavels op het huidige bedrijventerrein Betterwird te Dokkum zijn op dit moment uitgegeven (nog circa 6.300 m2 beschikbaar). In een geheim memo van het college van 9 maart 2018 is de gemeenteraad ook al geïnformeerd over de bovengenoemde noodzaak om tot uitbreiding van het bedrijventerrein Betterwird te Dokkum over te gaan. In het ‘Convenant bedrijventerreinen Noordoost Fryslân 2018-2025’ dat er is met de provincie, is ook al een uitbreiding van Betterwird 10 ha opgenomen.