Paulien Schreuder, directeur Bibliotheken Noord Fryslân en Theo Hartman, afdelingshoofd GGD Fryslân, hebben op woensdag 8 juli in Bibliotheek Dokkum het Regionaal Taalakkoord Noord Fryslân ondertekend. Het Taalakkoord is een bestaand initiatief vanuit de overheid om partijen te laten samenwerken bij het verbeteren van taalvaardigheid en het tegengaan van laaggeletterdheid. Doordat nu ook de GGD aan het akkoord is toegevoegd, is het mogelijk om op het consultatiebureau ouders in contact te brengen met taal.

BoekStart en BoekStartcoach
Een voortvloeisel van het Taalakkoord is de inzet van BoekStartcoaches op het consultatiebureau. Met de inzet van de BoekStartcoach is er meer tijd op het consultatiebureau om over taalstimulering en voorlezen te praten. Een gesprek met de ouders kan er voor zorgen dat zij met hun kind gaan lezen en naar de Bibliotheek gaan. Tjitske van der Velde, is één van de BoekStartcoaches van BNF. Zij gaat op het consultatiebureau met ouders in gesprek over hoe leuk en plezierig voorlezen kan zijn. ‘Kinderen kunnen al vanaf drie maanden met hun ouders spelenderwijs genieten van boekjes. Met je baby op schoot plaatjes kijken en samen praten of zingen is goed voor het contact met de baby. Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling, maar het is vooral ook leuk om te doen.’


De partners in het taalakkoord Noord-Fryslân en de Waddeneilanden zijn de gemeenten in Noord-Fryslân, Stichting Lezen en Schrijven, het Friesland College, Bibliotheken Noord Fryslân en GGD Fryslân.