In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zinnige zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, start online stadskrant in-dokkum.nl met een nieuwe rubriek. In ‘rondom Sionsberg’, komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In de eerste editie maken we kennis met de nieuwe directeur van de stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum.

Sionsberg heeft alles in huis
Sinds 1 februari is Monique Birkhoff de directeur van de stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum. Samen met Cardiologie Centra Nederland (CCN) en DC Klinieken biedt deze stichting vanuit Sionsberg poliklinische zorg aan. Daarbij is CCN er voor de afdeling Cardiologie. De afdelingen Pijnbestrijding, MDL (maag, darm en lever) en Radiologie worden geleverd door DC Klinieken. De stichting is verantwoordelijk voor alle andere negen poliklinieken: Chirurgie, Dermatologie, Gynaecologie, Interne geneeskunde, KNO, Longgeneeskunde, Neurologie, Orthopedie en Urologie.  “Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet”. Ons streven is een zo breed mogelijk aanbod van zorg voor de regio. Zinnige zorg voor zo laag mogelijke zorgkosten”, vertelt de kersverse directeur. “We hebben alles in huis om veel meer regionale zorg te bieden.”


Nieuw zorgconcept
Birkhoff was lang directeur van Dokterswacht Friesland en kreeg in die periode ook veel mee wat er zich in Dokkum afspeelde. Na vijf jaar bij die organisatie solliciteerde ze voor de vrijgekomen functie als directeur om mee te werken aan een nieuw zorgconcept. Voor de geboren Rotterdamse, die inmiddels veertien jaar in Heerenveen woont, een mooie uitdaging. “Nu de stichting drie jaar draait is het tijd om verder uit te breiden en veel meer integrale zorg aan te bieden”, vertelt ze enthousiast. “Ook de innovatieve concepten met beeldbellen en het HartWacht telemonitoring programma  worden verder uitgebreid. We zijn klein, dus kunnen we sneller innoveren”. Door de meekijkconsulten kan er ook op de zorgkosten worden bespaard. Samen met de korte wachttijden, een persoonlijk en gastvrije omgeving is de basis vanuit Sionsberg goed.

Samenwerking met de huisartsen
Vanuit haar dokterswachtverleden kent Birkhoff de huisartsen goed. “Spoedzorg is in de basis huisartsenzorg”, vertelt ze. “Dat is in de avonduren en weekenden uitbesteed aan de Dokterswacht en goed geregeld.  Birkhoff onderzoekt welke vorm van spoedzorg vanuit Sionsberg aanvullend kan worden geboden voor de regio en hoe dat innovatief kan worden aangeboden. “De huisartsen in Dokkum hebben inmiddels ook twee observatiebedden in Sionsberg staan en de ervaringen daarmee zijn erg positief. Mocht een situatie echt levensbedreigend worden, dan is de ambulancepost dichtbij. “Als je nauwer samenwerkt met de huisartsen, kun je ook de nazorg teruggeven aan de huisarts.”

Dichtbij de regio
Over haar periode in Sionsberg tot nu toe, is de nieuwe directeur erg te spreken. “Binnen dit gebouw is heel veel hart bij de zorg. Mensen werken hier soms al erg lang en hebben veel ervaring”. Er wordt goede zorg geleverd, de kwaliteit is goed en er is een prima samenwerking met de specialisten vanuit het MCL. . “Het is een hele fijne organisatie die dichtbij de regio staat. Dat geeft een hele mooie dynamiek. Tegelijk zijn er weinig handen en moet er veel gebeuren. Er moet hard gewerkt worden, maar het is een organisatie met veel potentie”.

Regiovisie
Vanuit Sionsberg wordt de samenwerking met andere partijen ook opgezocht. Net voor het interview was Birkhoff in gesprek met het hoofd van de spoedeisende hulp in Leeuwarden om te kijken waar in het MCL tegenaan gelopen wordt en in hoeverre Dokkum iets kan betekenen. Met een bedrijfskundige achtergrond en veel ervaring in de zorg, ziet Birkhoff mogelijkheden om met onder andere huisartsen en De Friesland zorgverzekeraar een regiovisie te ontwikkelen met daarin meer innovatieve oplossingen. “Dat we samen de dingen oppakken blijft daarin natuurlijk belangrijk en de veiligheid blijft bovenaan staan”.