In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant In-Dokkum.nl een nieuwe rubriek. In ‘Rondom Sionsberg’, komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie maken w
e geen kennis met een afdeling maar met Froukje Steringa uit Rinsumageest, die de workshops ‘Look good feel better’ weer naar Sionsberg bracht. Deze workshops zijn bestemd voor mensen met kanker, zowel mannen als vrouwen, tijdens en/of (recent) na hun behandeling.

Lange tijd was Froukje Steringa (55) werkzaam in het voormalige ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum. Tot het faillissement in 2014 werkte ze nog op verschillende afdelingen als verpleegkundige. In 1981 begon ze als leerling verpleegkundige. Vanaf 2000 was ze werkzaam op de kinder-kraamafdeling. “It wie altyd in hiel gemoedelijk sikehûs”, vertelt Steringa. “En het is nog steeds ús sikehûs.” Net als haar man Piet, die ambulanceverpleegkundig is, is ze nog steeds sterk verbonden met Sionsberg. Toen bleek dat de workshops niet meer in Dokkum gegeven werden, zette ze zich daarom in om hier verandering in te brengen. Met succes.


Paarden
“Ik haw myn man leaf oan sjoen”, vertelt Steringa over het besluit om naar Rinsumageest te verhuizen. Ze had altijd de wens om IJslandse paarden te houden en daar was meer ruimte om huis dan haar vorige woonhuis in Dokkum. Toen ze na het faillissement zonder werk kwam te zitten, stemde haar man toe en werd de stap naar de Wâlden gezet. Het gemis van Sionsberg was er wel. “Met name het medische werk mis ik nu”, vertelt Steringa die inmiddels als verpleegkundige in de wijk werkt. “De wens om ooit terug te keren, is er dan ook nog altijd.”

Patiënt
Het is bijna drie jaar geleden dat de verpleegkundige zelf de diagnose borstkanker kreeg. Er volgde een operatie en chemokuur in Drachten en daarna kon Froukje gelukkig weer vaker in Sionsberg terecht. “Er wordt dan gezegd dat iedereen wel kan reizen, maar dan denk ik: Hoezo kan iedereen dat? Kijk eens naar alle ouderen in de dorpen rondom Dokkum. Voor hen is dat een hele opgave”. De strijdlustige Steringa probeerde ook de workshops weer naar Dokkum te krijgen en dat lukte.

Look good feel better
Naast de lichamelijke en emotionele problemen die kanker met zich mee kan brengen, kan ook het uiterlijk behoorlijk veranderen. Soms door de ziekte zelf, soms door de behandeling. Veelgehoorde vragen en klachten zijn bijvoorbeeld een droge, schilferige huid en broos en dun haar. Vaak zijn met eenvoudige tips en adviezen veel van de klachten te verbeteren of te camoufleren. De ervaring leert dat een goed verzorgd uiterlijk ook meteen een beter gevoel geeft. Daarom worden de workshops ‘Look good feel better’ gegeven.

Workshops
Tijdens een workshop krijgen deelnemers tips en adviezen over de verzorging van de huid en make-up aan de hand van een “12-stappenplan”. Vervolgens gaat iedereen zelf aan de slag met speciaal voor deze workshop beschikbaar gestelde huidverzorgingsproducten. Na afloop van de workshop krijgt u een voor u samengesteld “productentasje” en een “stap-voor-stap-instructieboekje” mee naar huis. Daarnaast is er ook een kapper/haarwerkspecialist aanwezig die een presentatie geeft over de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van haarwerken en alternatieven voor haarwerken zoals mutsjes en shawls. De workshop wordt geleid door een ervaren schoonheidsspecialist. Verder zijn er ook een aantal (getrainde) vrijwilligers aanwezig. “Het is tegelijk een lotgenotengroep”, zegt Steringa.

Drammen
Ze heeft het van haar vader, vertelt de Sionsberg-ambassadeur. “Die kon ook zo dwars zijn”, vertelt Froukje. In haar omgeving raadt ze daarom iedereen om zoveel mogelijk aan te geven dat behandelingen, bloedprikken en andere zaken in Sionsberg moeten gebeuren. “Als je dat zelf niet aangeeft, sturen ze je weer naar Leeuwarden of Drachten”. Dat is vaak onnodig, want er gebeurt weer steeds meer in Dokkum. Zo worden bijvoorbeeld sinds twee jaar ook de botmetingen weer in Dokkum gedaan. Of ze nog een wens heeft? Dat ook de zorg in Dokkum in de avonduren en in het weekend weer toegankelijk wordt.

Data workshops
De workshop worden gehouden in Sionsberg van 10:00 uur tot 12:00 uur op de volgende data:

  • maandag 11 maart
  • maandag 20 mei
  • maandag 14 oktober

Heeft u interesse en wilt u deelnemen aan deze workshop? Geef u op via communicatie@sionsberg.nl. Vermeld daarbij uw (voor)naam, adres en gewenste datum.