2016inspectieschreiersbrug
Dinsdag werd in opdracht van de provincie Fryslân de Schreiersbrêge in de Lauwersseewei bij Dokkum geïnspecteerd. Met behulp van een torenkraan werd de brug door de MME groep uit Rotterdam aan een inspectie onderworpen. De brug is nu nog eigendom van de gemeente Dongeradeel, maar wordt overgedragen aan de provincie. Voor de inspectie was alle ruimte, aangezien de Lauwersseewei in verband met het asfalteren van De Centrale As de hele week nog is afgesloten.

De Dokkumer bruggen worden in navolging van andere toeristische plaatsen in Fryslân op termijn allemaal op afstand bediend. Daarom worden ze ook overgedragen aan de provincie. De enige uitzondering is de Woudpoortbrug in juli en augustus. Daar is het ter plaatse zo druk dat er in de zomermaanden nog wel een brugwachter in Dokkum wordt ingezet. De rest van de bruggen – de Altenabrug, Eebrug en Schreiersbrug – worden op termijn centraal vanuit Leeuwarden bediend. Watersporttoeristen hoeven daarnaast op termijn ook geen bruggeld van €5,- meer te betalen en alle pauzes in de brugbediening komen te vervallen. Uiterlijk in 2020 moet de centrale brugbediening een feit zijn.


De Provincie Friesland gaat alle bruggen bedienen op afstand. De komende jaren gaan provinciale brugwachters steeds meer werken vanuit centrale locaties in Fryslân. Zij zitten nu vaak ter plaatse bij een brug. De provincie wil haar bruggen stapsgewijs geschikt maken voor bediening op afstand. Deze manier van werken zorgt voor ruimere en eenduidiger openingstijden van bruggen. Ook levert het na voltooiing jaarlijks een besparing op van een half miljoen in personeelskosten.

2016inspectieschreiersbrug1

2016inspectieschreiersbrug2

2016inspectieschreiersbrug3

2016inspectieschreiersbrug4