Woensdagavond werd door de voorzitters van de drie serviceclubs van Dokkum een cheque van €2500,- uitgereikt aan de stichting Altijd Doen. Het bedrag was de opbrengst van de Dokkumer Granaetrally die in juni van dit jaar werd georganiseerd. De Dokkumer Granaetrally werd georganiseerd door de drie serviceclubs van Dokkum: de Rotary Dokkum, de Lions Club Noordoost Friesland en Lions-club Dokkum-Bonifatius. Na de start op de Grote Breedstraat in Dokkum werd er door de vijftig deelnemende equipes een route van ongeveer 180 kilometer over toeristische wegen gereden.

Op de foto van links naar rechts: Niek Geelhoed (Rotary Dokkum), Anne Pieter Wienia, voorzitter Lions Bonifatius, Marcella Ensel-Boonstra (Lionsclub Dokkum Noordoost Friesland), Tine Schregardus (stichting Altijd Doen), Marcel Dol (stichting Altijd Doen), Karel Hellinga (stichting Altijd doen).


Route door Friesland
Via “leuke weggetjes” werd een route door de Friese provincie afgelegd: “Deze route werd doormiddel van een routeboek afgelegd. Het idee was dat de bijrijder, oftewel de navigator, de bestuurder instrueert welke route gevolgd moet worden. Dit gaat middels het bol-pijl systeem van getekende (weg-)situaties. Er was wel een wedstrijdelement aanwezig, maar het ging hierbij niet om snelheid. Onderweg waren een aantal punten waar de deelnemers uit de auto moeten stappen voor het beantwoorden van enkele vragen. De rally was deze eerste editie niet te moeilijk gemaakt omdat het voor veel deelnemers ook de eerste keer was dat ze mee doen. Het staat al vast dat er in 2019 een vervolg komt en wel op 15 juni 2019.

Stichting Altijd Doen
De serviceclubs ondersteunen graag lokale doelen en hebben met deze rally gekozen voor Stichting Altijd Doen uit Dokkum. De vrijwilligers van de stichting hebben met de opbrengst van deze rally een onbezorgde dag georganiseerd voor kinderen en hun ouders, die vanwege het ontbreken van financiële middelen niet op vakantie konden. De Stichting Altijd Doen is een organisatie die in 2006 in het leven is geroepen door een groep enthousiaste Dokkumers die graag iets extra`s wilden doen voor die mensen die het in het dagelijks leven niet altijd even gemakkelijk hebben.