De voormalige JJ Boumanschool aan de Hantumerweg in Dokkum wordt gesloopt en op de plek komt nieuwbouw met 32 zorgappartementen. Talant verlaat het huidige woongebouw aan de Omloop in Dokkum. De gele flat aan de Omloop is “door een gewijzigde zorgvraag van de bewoners niet meer functioneel voor de doelgroep”, zo laat de gemeente weten. Het pand aan de Hantumerweg is door de gemeente Dongeradeel verkocht aan belegger Eric Kooistra uit Dokkum en ontwikkelaar Erik Zwanenburg van Zwanenburg Projecten BV uit Heerenveen.

In februari 2010 verhuisde de Boumanschool naar de Birdaarderstraatweg. Na jaren van deels leegstand en tijdelijke verhuur is het pand in Dokkum verkocht. Na een ecologisch onderzoek en asbestsanering zal het huidige pand later dit jaar worden gesloopt. De gemeente Dongeradeel moest van een oud schoolgebouw aan de Hantumerweg in Dokkum de boekwaarde naar beneden bijstellen. Na een taxatie bleek in 2016 dat het gebouw 200.000 euro minder waard was dan door Dongeradeel was gedacht. In het oude schoolgebouw is nu onder andere de voedselbank nog gevestigd. Carex heeft leegstandsbeheer voor de gemeente uitgevoerd en het gebouw werd aan verschillende huurders verhuurd.


Ouderenzorg
Gerard Akkerman van zorggroep Alliade – waar Talant onder valt – laat weten dat het gaat om een uitbreiding van het aantal appartementen. Op de nieuwe locatie komen 32 studio’s, met name geschikt voor ouderen met een verstandelijke beperking. Op de huidige locatie aan de Omloop in Dokkum – waarvan de huur inmiddels is opgezegd – zijn dat momenteel 24. “Ook mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder”, laat Akkerman weten. De zorg die daar bijhoort, kon in het huidige gebouw steeds minder goed gegeven worden en daarom werd tot de nieuwbouw besloten.