De beide ondernemersverenigingen in Dokkum: OVD en HenI, zijn wel voorstander van het plaatsen van een loopbrug in het nieuwe Harddraverspark. Dat laten de verenigingen per brief weten aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân. “De voorgestelde ontwikkeling heeft in onze ogen alleen zin wanneer er voor het volledige plan, inclusief loopbrug wordt gegaan”, schrijven ze in hun brief.

Bolwerk reeds afgegraven
Het college en de raad worden er ook op gewezen dat het betreffende Oosterbolwerk rond 1870 al werd afgegraven. Met de grond van het Bolwerk werd de Oostersingel gedempt. De verenigingen zien ook veel verwarring bij het publiek, omdat er wordt gesproken over loopbruggen en wijzen op het feit dat er eerder een tijdelijke loopbrug lag die op enthousiaste reacties kon rekenen.