Een achttal nieuwe initiatieven kwamen dinsdagavond samen tijdens de halfjaarlijkse oploop van de stichting Promotie Dokkum. In de IJsherberg in Dokkum konden de ondernemers in negentig seconden tijd hun bedrijf of initiatief presenteren aan het aanwezige publiek. Een divers publiek van ondernemers, winkeleigenaren, eigenaren van verblijfsaccommodaties, evenementenorganisaties en andere belangstellenden bruisten na afloop van energie voor een nieuw toeristenseizoen in Dokkum.

Nieuwe ondernemers
Aan bod kwamen onder andere de nieuwe ondernemers van de pas gestarte bootverhuur De Granaet, de Sloopkeamer, Cityhunt en Us Lokaal. Ook evenementenorganisaties lieten zich zien en vertelden over de Fury van Dokkum en de weken van de Admiraal, die beide in september van dit jaar plaatsvinden. Verder werden ook de nieuwe edities van Dossier Dokkum en Dokkum Magazine aan het publiek gepresenteerd. Er werd ook nog even teruggeblikt op de eerste editie van Winterljocht in Dokkum, die tussen 16 en 23 maart ongeveer 10.000 bezoekers naar de stad trok.

Stijging aantal online bezoekers
Stichting Promotie Dokkum werd eind 2021 opgericht met als doel Dokkum beter op de kaart te zetten en te promoten. Tijdens de avond lichtte coördinator Wytse Pyt de Jager toe dat daarvoor nog steeds het plan van aanpak de basis is, aangevuld met het initiatief om Dokkum beter op de kaart te zetten op de Duitse markt. De focus ligt op de volgende vier speerpunten: groei via toerisme, verbetering van de samenwerkingsverbanden in Dokkum, behoud van kwaliteit in de oude binnenstad en vergroting van de online zichtbaarheid van Dokkum. Dat de stichting de weg omhoog te pakken heeft, blijkt inmiddels ook uit de statistieken. Zo kreeg Dokkum.nl in 2024 32% meer verkeer en groeiden alle kanalen van @visitdokkum op social media.