McDonald's Dokkum
De vestiging van een McDonald’s Dokkum is een stap dichterbij nu het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan ‘Wegrestaurant Dokkum’ vrijgegeven hebben voor inspraak. Nabij de kruising N361-N356, beter bekend als carpoolplaats) te Dokkum komt het fastfoodrestaurant. Het bestemmingsplan voorziet onder andere in de realisatie van een wegrestaurant met 170 zitplaatsen met drive-in, een verwijsmast met een maximale hoogte van zes meter en de uitbreiding van het bestaande aantal parkeerplaatsen naar 89 parkeerplekken.

Meer verkeer
Het restaurant trekt volgens McDonald’s naar verwachting 3.393 motorvoertuigen per week. De zaterdag en zondag zijn de drukste dagen van het restaurant: 848 motorvoertuigen per dag. Op werkdagen worden 339 motorvoertuigen per dag verwacht. Toch is het percentage automobilisten dat speciaal voor de McDonald’s van huis naar de fastfoodketen rijdt klein, zegt McDonald’s. De meeste bezoekers aan het restaurant zijn namelijk al onderweg. Het huidige P&R terrein blijft en maakt in de nieuwe situatie onderdeel uit van een groot parkeerterrein voor zowel de forenzen als de medewerkers en bezoekers van McDonald’s.


In gesprek
De hamburgergigant heeft vorig jaar een principeverzoek bij de gemeente ingediend. De gemeenteraad besprak dat op 23 januari, maar had geen grote bezwaren tegen een mogelijke vestiging. Vertegenwoordigers van McDonald’s zijn bij omwonenden langs geweest om ze over de mogelijke vestiging te informeren. Niet alle bewoners zitten daar overigens op te wachten en ook wordt gevreesd voor veel zwerfafval van de vestiging die terecht komt in het naastgelegen Tolhuispark. In 2010 werd er ook al gesproken over de komst van de ‘gele M’ naar de zuidelijke ingangsweg van Dokkum, maar dat plan ging uiteindelijk niet door.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 6 augustus 2020 gedurende zes weken digitaal ter inzage. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum niet mogelijk. Eenieder kan tot en met woensdag 16 september 2020 schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen. De inspraakreactie kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA te Kollum onder vermelding ‘inspraak bestemmingsplan Wegrestaurant te Dokkum’.