Raadslid Cootje Klinkenberg doet een oproep aan alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân om minder gebruik te maken van de huishoudelijke hulp. Die voorziening heeft de gemeente de afgelopen twee jaar namelijk €700.000,- extra gekost. Klinkenberg van de fractie Actief Links Lokaal: “Het is heel aantrekkelijk om van het abonnementstarief van 19 euro per maand gebruik te maken, maar hebben deze aanvragers, waarvan een groot deel vermogend is en soms meer dan een ton per jaar verdienen, dit wel nodig? Vaak kunnen ze het zelf namelijk ook makkelijk betalen.

‘Schoonmaaksubsidie voor de rijken’
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waar de huishoudelijke hulp onder valt. Die is voor iedereen gelijk en er mag door de gemeente geen inkomens- en vermogenstoets meer aan worden gekoppeld. Voorheen werd gewerkt vanuit het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Sinds begin 2019 is dat niet meer zo. Bij mensen met een inkomen van 100.000 euro of meer, is het beroep op huishoudelijke hulp landelijk met bijna tachtig procent gestegen. Daarmee is het een schoonmaaksubsidie voor de rijken geworden. Klinkenberg: “Ik doe dan ook een moreel appèl op iedereen die gebruik maakt van de huishoudelijk hulp, om na te gaan of dat echt wel nodig is“.

Miljoenen
De gemeente Noardeast-Fryslân keerde de afgelopen jaren miljoenen uit in het zogeheten sociale domein, maar voerde ook een aantal bezuinigingen door. In de jeugdzorg werden de kosten bijvoorbeeld teruggedrongen door kritisch te kijken naar de contracten met zorgaanbieders. Het aantal uren huishoudelijke hulp werd echter ook teruggebracht. Klinkenberg vroeg zich af of de goeden nu niet onder de kwaden lijden: “Is het wel redelijk dat inwoners met een laag inkomen door dit toedoen van 3 naar 2 uren per week zijn afgeschaald?