Na een grondige verbouwing aan de Oostersingel is ‘Bij Bosshardt’ in de binnenstad van Dokkum gevestigd. Een gastvrije, huiselijke ontmoetingsplek voor de buurt, samen met negen studio’s voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Annemiek Schuurman, regiomanager in Friesland en Bea Zomer, manager van alle Bij Bosshardts in de drie Noordelijke provincies vertellen over de locatie in Dokkum.

Huismeester
Sinds juni van dit jaar is de Bij Bosshardt in Dokkum geopend. De studio’s worden stapsgewijs bewoond, zodat de buurt niet in 1 keer negen nieuwe bewoners heeft en de kans van slagen het grootst is. Er zijn nu twee studio’s bewoond en de huismeester is druk bezig om ook haar plekje in te richten. De huismeester is een vrijwilliger, Annie de Jong, die vooral optreedt als goede buur. Zowel de bewoners als buurtgenoten kunnen bij haar terecht met vragen.


Gemeente
De nieuwe ‘Bij Bosshardt’ van het Leger des Heils kwam voort na gesprekken de gemeente Noardeast-Fryslân. “De gemeente zag dat er een toenemende vraag was naar dit soort buurtsteunpunten en heeft ons benaderd”, vertelt Schuurman. “Als organisatie kijken we wat er nodig is en zijn we aan de slag gegaan.  Mensen die na vechtscheidingen dakloos geraakt zijn of om wat voor reden dan ook tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben kunnen terecht in de woonruimtes. “De kunst is dan vervolgens om te kijken hoe je een succes kunt bewerkstelligen. Iedereen heeft iets in zich waar hij goed in is”, vult Bea Zomer aan.

Geen gezinnen
“Mensen die wonen op deze specifieke plek hebben gemiddeld aan vier tot zes uur begeleiding voldoende; dat is echter geen voorwaarde of maximum. We leveren maatwerk; dit betekent dat mensen zelfstandig moeten kunnen wonen en dat we de ondersteuning bieden die nodig is”, vertelt Schuurman. Er wordt ook gewoon huur gerekend voor de studio’s en ze zijn met name berekend op alleenstaanden. “Voor gezinnen hebben we op deze locatie geen ruimte, die kunnen we op andere locaties plaatsen”, laat Schuurman weten. Hoewel er geen maximum aan de huurperiodes zitten, volgen deelnemers meestal trajecten van op zijn hoogst anderhalf jaar. “Daarna zie je vaak dat ze doorstromen naar reguliere huurwoningen”, vertelt de regiomanager.

Buurtkamer voor iedereen
Behalve de studio’s is er in het pand dus ook een Bij Bosshardt te vinden. Een huiskamer waar iedereen terecht kan voor een kop koffie of thee of een luisterend oor. Behalve een opvallend rode keuken, kinderhoekje en tafels en stoelen is de ruimte nog wel wat leeg. “Dat hebben we bewust gedaan”, vertelt Bea Zomer. “Zo houden we ruimte voor ideeën van onze bezoekers. Zomer is verantwoordelijk voor alle Bij Bosshardts in de drie Noordelijke provincies en kan die ervaring ook in Dokkum toepassen.

Laagdrempelig
Voorafgaand aan de officiële oplevering hebben we een informeel samenkomen georganiseerd waarbij buurtbewoners en samenwerkingspartners de gelegenheid hadden de bij Bosshardt en appartementen te bezichtigen en elkaar te ontmoeten. Aan de bewoners werd duidelijk gemaakt dat de huiskamer er voor iedereen is die van de ontmoetingsplek gebruik wil maken. Er worden activiteiten georganiseerd in samenwerking met de buurt. “Er zijn veel mensen die net geen hulp kunnen ontvangen. Daarvoor is dit ook ideaal. Ze hebben hier aanspraak en soms net even dat steuntje dat ze nodig hebben”, vertelt Zomer. Bij Bosshardt is geopend op maandag van 11.00 tot 14.00 uur, woensdag van 12.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur.

Vrijwilligers
Het Leger des Heils werkt ook in Dokkum met vrijwilligers vertelt Zomer. Er zijn al koffie- en theeschenkers gevonden, maar ook dag coördinator is bijvoorbeeld welkom. Hij of zij zorgt voor het afsluiten van de huiskamer aan het einde van de dag. Ook de schoonmaak wordt door de vrijwilligers geregeld. “Dat zorgt ervoor dat de kosten laag kunnen blijven, Verder worden er door de coördinator, Regina de Graaf, allerlei contacten gelegd met organisaties uit de buurt om samen te werken. “Kom gerust een bakje koffie halen”, aldus Zomer.