Woningcorporatie Thús Wonen is momenteel bezig met de sloop van het laatste deelgebied – van in totaal negen – in de Hoedemakerspolder in Dokkum. De huurwoningen aan de van Aitsemastraat zijn inmiddels helemaal tegen de vlakte, een blok woningen aan de Gemma Frisiusstraat gaat binnenkort ook helemaal plat. Er komen nieuwe huurwoningen op de plek van de gesloopte.

In juli 2013 is Thús Wonen begonnen met een grootschalige vastgoedoperatie in de Hoedemakerspolder. De wijk werd verdeeld in negen deelgebieden waarin werd gesloopt, nieuw gebouwd, gerenoveerd en soms werden er huurwoningen verkocht.  In 2015 is er meer financiële ruimte ontstaan, waardoor Thús Wonen meer kon investeren in het verbeteren en toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Daardoor kon in twee gebieden besloten worden tot sloop en nieuwbouw, in plaats van het eerder geplande groot onderhoud.